Bruk av kontanter — ikke et teknisk spørsmål

Mange fikk seg et sjokk for nøyaktig ett år siden da Edward Snowdens avsløringer viste at det skjer en omfattende overvåking av borgere. Tanken på at vi alle kan bli og kanskje blir overvåket er skremmende og krenkende. Inntil Snowdens avsløringer, trodde mange av oss at overvåkning var noe som retter seg mot kriminelle og ikke mot folk flest. Det er naivt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Finans Norge har nylig tatt til orde for at Norge bør bli verdens første land som fjerner kontantene slik at all betaling skjer elektronisk. Hvilke konsekvenser vil dette kunne få for norske borgere? Hva er fordelen med kontant betaling versus elektronisk? Jo, kontanter er den eneste betalingsmetoden som gir oss mulighet til å leve et liv som ikke er sporbart.

Dette er derfor ikke et teknisk spørsmål om hva slags betalingsmetoder som er mulig. I et liberalt perspektiv er dette et spørsmål om personvern og berører forholdet mellom stat og individ. I et liberalt samfunn er staten borgernes stat. Det betyr at borgerne skal kontrollere staten,- ikke omvendt. Det må innebære at borgerne har rett til å leve et sporløst liv og det er her spørsmålet om kontanter kommer inn. Med kontanter kan du bevege deg sporløst og kjøpe varer og tjenester uten å legge igjen elektroniske spor. Bruk av betalingskort etterlater elektroniske fotavtrykk og gjør det mulig å avdekke hvor du er, hva du kjøper og ofte hva du gjør på en måte som er uforenlig med retten til et privatliv.

Mange hevder at det er vel ikke så farlig med elektroniske spor så lenge man ikke har noe å skjule. Dette er et prinsippløst og smalt perspektiv som forutsetter at vi har en stat som ikke vil misbruke disse opplysningene til å overvåke sine borgere. Venstres leder, Trine Skei Grande, sa det nylig slik; ” Jeg vil ikke måtte vise fram melet mitt, selv om jeg har rent mel i posen.”

Erik Ringnes
Gruppeleder for Venstre Hedmark fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**