Hvordan bli med i programprosessen

Programkomiteen har publisert sitt førsteutkast til bystyrevalgprogram. Hva skal Oslo Venstre jobbe for de neste 4 årene? Les programkomiteens forslag og fortell hva du synes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Les førsteutkastet

Les andreutkastet

Kom med endringforslag til andreutkastet

Send inn forslag
Fortell programkomiteen hva du mener, og send inn dine forslag innen 1. oktober.
Alle forslag skal sendes inn via dette skjemat (stengt skjema)

Forslagene skal inneholde informasjon om hvem (evt hvilket bydelslag/arbeidsgruppe) som er forslagsstiller, hvor forslaget skal inn i form av sidetall og linjenummer. I tillegg må du ta stilling til om det er et endringsforslag, et tilleggsforslag eller et strykningsforslag. Lurer på du hva dette betyr? Meld deg på en arbeidsgruppe og få hjelp til å fremme forslagene dine.

Vi tar ikke lenger imot forslag pr epost eller brev. Dersom du trenger hjelp til ta i bruk skjemaet kan du sendes oss en epost på [email protected] eller ringe på telefon 22 40 43 73. Det er datamaskin tilgjengelig på Venstres hus i kontortid, dersom du har behov for å låne dette.

Programarbeid i bydelene
Mange bydelslag har også planlagt egne møter og behandling av programforslaget. Det kan være lurt å få drøfte forslagene og tankene sine med andre i bydelen, og vi oppfordrerer dere til å bli med på diskusjonen i bydelslagene. Bydelslagene kan sende inn forslag til programmet.

Har du innspill? Her er skjemaet for endringsforslag (stengt skjema)

Åpent møte med programkomiteen
Programkomiteen presenterer førsteutkastet i et åpent møte på Litteraturhuset fra 18.30 — 20.30 tirsdag den 19. august. Meld deg på møtet via facebook eller les mer om det på våre nettsider..

Arbeidsgrupper
Høsten 2013 hadde Oslo Venstre åpne arbeidsgrupper som kom med forslag til politikk og tema programkomiteen kunne jobbe videre med. Dette var et viktig grunnlag for programkomiteens arbeid våren 2014.

I høst blir det en ny runde med arbeidsgrupper under hovedoverskiftene:
•Grønn by: miljø, byutvikling og samferdsel.
•Talentenes by: barnehage, skole og integrering.
•Næring og moderne by.
•Grorud.
•Eldre.

I arbeidsgruppene blir det diskusjon om førsteutkastet på de forskjellige fagområdene og god mulighet til å få hjelp til å fremme forslag. Det viktigste er likevel muligheten til å drøfte dine forslag med andre som er interessert i det samme temaet. Kanskje blir dere også enige om noen forslag eller innspill som kan sendes til programkomiteen fra gruppen som helhet?

Har du lyst til å være med i en arbeidsgruppe? Send en epost med påmelding til [email protected] og du vil bli kontaktet av gruppelederen med nærmere informasjon om møtedager og -tider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**