Venstre er for at Wang Toppidrett får etablere seg i Hamar

Venstre etablerte den offentlige skolen og vil alltid ha den offentlige skolen som vårt hovedfokus. Den offentlige skolen kan og skal imidlertid ikke dekke alle behov. Det er nok å vise til Steinerskolen på Hedmarken som har et skoletilbud som utgjør et viktig alternativ for de som ikke finner seg til rette i den offentlige skolen eller for de som ønsker en annet pedagogikk i sin opplæring

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Wang Toppidrett vil være et viktig tilbud for å understøtte og utvikle de sterke idrettsmiljøene i Hamar, med flere idrettsgrener som holder et nasjonalt nivå. Det er nok å nevne Storhamar Håndball, Storhamar Dragons og forhåpentligvis HamKam som har ambisjoner om å spille i øverste divisjon.

Fylkesråd Gjestvang bommer når hun argumenterer med at dette vil svekke Hedmark fylkes egne idrettstilbud på våre videregående skoler. Gjestvang argumenterer med at Wang Toppidrett vil svekke fylkeskommunens driftsgrunnlag. Det er hennes ansvar å bekymre seg for driften og økonomien ved våre videregående skoler. Jeg mener at Gjestvang har en for smal tilnærming. Jeg vil ta utgangspunkt i elevenes behov og de elevene som søker å bli utøvere på et nasjonalt nivå og vil kombinere dette med videregående opplæring. Da blir det lett å se at Wang Toppidrett vil være et viktig supplement til våre videregående skoler og vil sikkert bidra til å befeste og utvikle Hamar som en idrettsby med flere lag på nasjonalt nivå. Det er derfor Wang vil etablere seg her. Wang vil gi et annet tilbud enn det som tilbys på våre offentlige videregående skoler. La oss ønske dem velkommen og la dette vil være en god anledning til å justere fylkeskommunens tillbudsstruktur innenfor idrettsfagen.

Erik Ringnes
Gruppeleder for Venstre i Hedmark fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**