Grønn vekst på lokalpolitisk nettverk, Gjøvik 20.-21. september 2014

Venstre er opptatt av miljø, klima og vekst på grønne premisser. Oppland og Hedmark Venstre ønsker sine aktive medlemmer velkommen til Lokalpolitisk nettverk, Venstres skoleringsarena , 20.-21. september 2014 på Gjøvik. Tema: Grønn vekst!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: Venstre

Tema for høstens forum er grønt. Dagen starter med “Grønn vekst!” og sentralstyremedlem Rebekka Borsch som er kjent for sitt engasjement i miljø og klimapolitikken.

Regiondirektøren for NHO i Innlandet Christl Kvam utfordrer oss videre “Med næringslivets øyne på oss”.

Ketil Kjenseth

Foto: Cathrine Dokken

Det “Grønne gullet fra Innlandet” er tema når skogambassadør Even Mengshoel tar stafettpinnen.
Stortingsrepresentanten vår, Ketil Kjenseth, kommer også!

Dag 2 er viet arbeidet i lokal- og fylkeslag fram til valget der Tove Hofstad fra Venstres sektretariat innleder. Se program for flere detaljer.

For Oppland Venstre: Etter lunsj er det åpent møte med utspørring av toppkandidatene til Fylkestingslista ved nominasjonskomitèen.

Meld deg på til [email protected] innen 14.9.

Program for Lokalpolitisk nettverk sept 2014
Hedmark og Oppland

Tema: Grønn vekst!
Sted: Grand Hotell, Gjøvik
Tid: 20.-21. september

LØRDAG
09:30 Oppmøte og registrering
10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
Fylkesleder i Oppland Roger Granum
10:15 Grønn vekst!
Sentralstyremedlem Rebecca Borsch
12:00 Med næringslivets øyne på oss
Regiondirektør for NHO i Innlandet Christl Kvam
13:00 Lunsj
14:00 Mediekonkurransen
14:30 Det grønne gullet fra Innlandet
Skogambassadør Even Mengshoel
15:30 Kaffepause
16:00 Diskusjon/debatt
17:00 Viktige politikkområder foran lokalvalget
Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth
18:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

SØNDAG
09:30 Veien til valgseier 2015 – innledning
Fra Venstres sekretariat Tove Hofstad
•Status valgkampplanlegging og nasjonal valgkamp
•Huskeliste for lokalvalgkamp
•Listestilling, nominasjon, programarbeid
•Nettverksbygging og profilering
11:30 Kaffepause
11:45 Lokale nettverkssamlinger i smågrupper
for kommunestyrerepr i posisjon og opposisjon, lokallagsledere, kasserer, nettredaktører mv
12:30 Oppsummering og avslutning.
13:00 Lunsj

.NB! Husk åpent medlemsmøte for Oppland Venstre på søndagen etter lunch kl 14:00, og avsluttes etter lunsj med et åpent møte der toppkandidatene til fylkestingslista blir intervjuet av nominasjonskomitèleder Berulf Vaagan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**