– Syklistene øverst på min prioriteringsliste

Venstre har lyktes med å gjøre Oslo til en av verdens beste kollektivbyer. Nå skal jeg gjennomføre det samme løftet for syklistene, skriver sykkelbyråd Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I høst skal jeg legge frem en ny sykkelstrategi for de neste ti årene. Mitt mål er å få til et paradigmeskifte i Oslos sykkelsatsing. Ved å følge den nye planen er min ambisjon at Oslo skal bli blant Europas beste sykkelbyer. Vi skal bygge et tettere og mer finmasket sykkelveinett, og sykkelen skal få en klarere prioritet i bybildet.

Aftenposten beskriver i dag hvordan Oslos sykkelpolitikk gjennom 30 år har vært preget av treghet og liten gjennomføringsevne. Det har gått sakte med byggingen av sykkelveier og syklistene har ikke blitt prioritert i byutviklingen. Etter at Venstre kom inn i byråd er dette i ferd med å endre seg.

Guri Melby

Foto: Sveinung Bråthen

Oslo har nå en hel seksjon i Bymiljøetaten som er dedikert til planlegging og gjennomføring av sykkeltiltak. I fjor styrket vi kommunens sykkelprosjekt, sånn at det i år er enda flere folk som jobber med å gjøre Oslo til en bedre sykkelby.

Frem til for få år siden var kommunens arbeid rettet mot å gjøre ferdig hovedsykkelveinettet. I år har jeg åpnet Norges første «sykkelgate» i Torggata og det blir nye røde sykkelfelt i Sognsveien. Av 180 vedtatte kilometer med sykkelvei er 132 bygget, og nå er det de mest krevende delene som gjenstår. Byggingen tar tid på grunn av lange prosesser med regulering og grunnerverv. Derfor har Oslo etter at Venstre gikk inn i byråd snudd oppmerksomheten mot alt det andre vi kan gjøre. I år har sykkelprosjektet rullet ut rød asfalt i sykkelfelt og kryss, bygget 200 nye sykkelparkeringsplasser, sørget for bedre skilting og andre tiltak som gjør sykkelhverdagen enklere.

Mer sykling er bra for miljøet, bra for folkehelsa, det er arealeffektivt og billig. Derfor prioriterer jeg syklistene svært høyt i mitt arbeid. Jeg vil lære av de feilene som er blitt gjort opp gjennom årene, og sørge for at kommunen nå står beredt til å gjennomføre tiltakene i sykkelstrategien. Jeg er takknemlig for engasjementet byens innbyggere viser for sykkel. Mitt viktigste oppdrag er å belønne dem med et sykkelsystem som fungerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**