Aksepterer ikke en stille omkamp om regionnivået

Fylkesmanen har ansvaret for å kjøre prosessen med kommunereformen, men det som nå legges fram av planer for prosessen videre på fylkesmannens møter med ledelsen i kommuner og fylkeskommuner gjør sentrumspartiene provosert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Andre Skjelstad

Foto: Marius Nyheim

Venstres gruppeleder i fylkestinget, Solveig Schytz er sammen med fylkesvaraordfører Lars Salvesen fra Krf og Venstres represntatn i kommunlkomiteen Andre N. Skjelstad i dag tydelige i Aftenposten på at det regionale nivået skal være med i forvaltningsreformen, slik stortinget har vedtatt. Les hele saken i Aftenposten.

– Da Jan Tore Sanner onsdag la sist uke fram sine forventninger til kommunereformen i Oslo og Akershus på fylkesmannens konferanse om kommunereformen var det liten tvil om hva han mente: Vi bør ende opp med 4 kommuner i Akershus. Og får vi det så kan alle disse fire kommunen få “Oslo-modellen” -dvs få overført de oppgavene som i dag ligger hos fylkeskommunen. Regionnivået ble ikke nevt med et ord forteller Lars Salvesen, Fylkesvaraordfører fra Krf i Akershus fylkeskommune.

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Etter forslag fra Venstre har Stortinget slått fast at vi også i framtida skal ha tre forvaltningsnivåer; Kommune, region og stat. – Vi forventer en god prosess på hvilke oppgaver som skal løses av kommunene, regionnivået og staten. Det er opplagt at det ikke bare skal flyttes oppgaver fra dagens fylkeskommune til de nye kommunene, men også fra staten til de nye regionene og kommunene sier Solveig Schytz.
– Det departementet og fylkesmannen presenterer nå ser mistenkelig ut som en stille omkamp om regionnivået. Det kommer vi aldri til å akseptere fortsetter Solveig Schytz.

– Det kan godt tenktes at man ender opp med 4 kommuner i Akershus. Men når ministeren både tegner kart på forhånd og fordeler oppgavene på forhold så virker dette mer som en ren skrivebordsøvelse enn at han har respekt for prosessen sier Salvesen.

– Målet denne forvaltningsreformen er mer ansvar og flere oppgaver til kommunene, nærmere der folk bor. Denne reformen gjelder også staten og statens oppgaver, ikke bare kommunegrenser. Blir det ikke reell overføring av oppgaver også fra staten til både kommuner og regioner vil denne reformen i realiteten bli en sterkere sentralisering. Da har regjeringen ført oss bak lyset i stortinget sier Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**