Velkommen til skolering på LPN i Hedmark og Oppland

Tema for samlinga er “Grønn vekst!”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sted: Grand Hotell, Gjøvik
Tid: 20.-21. september

Programmet ser slik ut:

LØRDAG
09:30 Oppmøte og registrering
10:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
Fylkesleder i Oppland Roger Granum
10:15 Grønn vekst! Sentralstyremedlem Rebecca Borsch
12:00 Med næringslivets øyne på oss, Regiondirektør for NHO i Innlandet Christl Kvam
13:00 Lunsj
14:00 Mediekonkurransen
14:30 Gullet fra Innlandet, Skogambassadør Even Mengshoel
15:30 Kaffepause
16:00 Diskusjon/debatt
17:00 Viktige politikkområder foran lokalvalget, Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth
18:00 Møteslutt dag 1
20:00 Middag

SØNDAG
09:30 Veien til valgseier 2015 – innledning
Fra Venstres sekretariat Tove Hofstad, Status valgkampplanlegging og nasjonal valgkamp, Huske- liste for lokalvalgkamp, Listestilling, nominasjon, programarbeid
Nettverksbygging og profilering
11:30 Kaffepause
11:45 Lokale nettverkssamlinger i smågrupper
for kommunestyrerepresentanter i posisjon og opposisjon, lokallagsledere, kasserer, nettredak-
tører og så videre
12:30 Oppsummering og avslutning.
Fylkesleder i Hedmark Sjur Skjævesland
13:00 Lunsj

For Hedmarks del blir det også et kort møte til slutt med Tove Hofstad knyttet til forberedelser til valgkamp og listestilling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**