Resultat fra prøvenominasjoner i Oslo Venstre

Det ble gjennomført prøvenominasjoner i alle Oslo Venstres bydelslag i perioden 8 – 15 september. Samtlige lag har nå levert inn sine protokoller og resultatene er klare.

Nominasjonskomiteens innstilling er klar. Les mer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**Nominasjonskomiteens innstilling er klar

Oslo Venstre har gjennomført prøvenominasjoner i alle bydelslagene i Oslo. Bydelslagene hadde anledning til å velge selv hvor mange av de 65 plassene på bystyrelisten til Oslo Venstre de ville nominere til, og en del uttalte seg om hvor mange de ville kumulere.

Guri Melby kom best ut av runden med 9 av 15 førsteplasser i Oslo Venstres prøvenominasjoner.

Hallstein Bjercke har flest nominasjoner på andre plass (6), mens Toril Berge Flatabø har flest nominasjoner (6) til tredjeplass. Samtidig har Espen Ophaug flere nominasjoner til både 2 og 4 plassen enn Toril Berge.

Odd Einar Dørum eller Julianne Ferskaug ligger an til 5 plassen, med Naomi Røkkum og Erik Borge Skei rett bak resultatmessig.

Av de lagene som uttalte seg om antall kumulerte ville ett lag ha tre, tre lag fire, ett lag fem, ett lag seks kumulerte og ett lag 10 kumulerte.

Ta kontakt med Oslo Venstre ved ønske om å se utregninger.

Resultatene fra lokallagene

Alna Venstre
1. Guri Melby
2. Hallstein Bjercke
3. Toril Berge Flatabø
4. Espen Ophaug
5. Erik Borge Skei
6. Jon-Terje Bekken
7. Siv-Lise Bendixen Stærk
8. Lars Olav Fosse
9. Julianne Ferskaug
10. Anne Bjerke
11. Margrethe Geelmuyden

Vedtak om 4 kumulerte

Bjerke Venstre
1. Guri Melby
2. Espen Ophaug
3. Toril Berge Flatabø
4. Odd Einar Dørum
5. Siv-Lise Bendixen Stærk
6. Jarl W. Alnæs
7. Julianne Ferskaug
8. Christian J. Grønlie Herzog
9. Erik Borge Skei
10. Guro Svenkerud Fresvik
11. Hallstein Bjercke
12. Marit Kamøy
13. Jon-Terje Bekken
14. Gudrun Jære Hoel
15. Naci Akkøkk
16. Anne Bjerke
17. Lars Olav Fosse
18. Aud Krogh Skaugen
19. Trine Skei Grande
20. Ola Elvesturen

Alfabetisk:
Bergsaker, Anders
Bjøro, Terje
Døssland, May Britt
Eggen, Bjarki
Fjeld, Knut A
Fjellanger, Guro
Hedstein, Alvhild
Inglingsstad, Britt
Nicolaysen, Eivind
Normann, Morten
Roberg, Leif
Røkkum, Naomi Ichihara
Skjæret, Andreas
Skogsholm, Torild
Tollefsen, Stig
Voldstad, Hans Kristian
Wiegers, Ane

Frogner Venstre
1. Guri Melby
2. Odd Einar Dørum
3. Toril Berge Flatabø
4. Espen Ophaug
5. Marit Kamøy
6. Hallstein Bjerke
7. Julianne Ferskaug
8. Erik Borge Skei
9. Naomi Ichihara Røkkum
10. Christian Herzog
11. Guro Fresvik
12. Jarl Alnæs
13. Siv-Lise Bendixen Stærk
14. Håkon Ragnvald Krogenæs
15. Gøril Bjerkhol Havro
16. Naci Akkøk
17. Anne-Britt Skarsnes
18. Lars Olav Fosse
19. Tina Shagufta Kornmo
20. John Bjørnøy

Gamle Oslo Venstre
1. Espen Ophaug
2. Hallstein Bjerke
3. Guri Melby
4. Toril Berge Flatabø
5. Gøril Bjerkhol Havro
6. Julianne Ferskaug
7. Jarl Alnæs
8. Christian Herzog
9. Naomi Ichihara Røkkum
10. Erik Borge Skei
11. Odd Einar Dørum
12. Leif Roberg
13. Hans Kristian Voldstad
14. Anne Siri Koksrud Bekkelund
15. Naci Akøkk

Vedtak om 4 kumulerte

Grorud Venstre

1. Guri Melby
2. Hallstein Bjercke
3. Siv-Lise Bendixen Stærk
4. Erik Borge Skei
5. Toril Berge Flatabø
6. Espen Ophaug
7. Julianne Ferskaug
8. Odd Einar Dørum
9. Christian Herzog
10. Morten Grinna Normann
11. Naomi Ichihara Røkkum
12. Espen Langvik
13. Jarl Alnæs
14. Terje Bjøro

Alfabetisk
Andreas Skjæret
Anne Siri Koksrud Bekkelund
Gudrun Jære Hoel
Guro Svenkerud Fresvik
Gøril Bjerkhol Havro
Hans Christian Voldstad
John Bjørnøy
Kjartan Almenning
Lars Olav Fosse
Maria Klose
Marit Karmøy
May Britt Døssland

Vedtak om tre kumulerte.


Grünerløkka Venstre

1. Guri Melby
2. Espen Ophaug
3. Jarl Alnæs
4. Toril Berge Flatabø
5. Hallstein Bjercke
6. Julianne Ferskaug
7. Naomi Ichihara Røkkun
8. Hans Kristian Voldstad
9. Christian Grønlie Herzog
10. Ina Roll Spinnagr
11. Erik Borge Skei
12. Maria Klose
13. Anne Siri Koksrud Bekkelund
14. Gøril Bjerkhol Havro
15. Naci Akkøkk
16. Guro Svenkerud Fresvik

Alfabetisk
Andreas Skjæret
Anita Wold
Anne Karine Nymoen
Anne Solsvik
Brigitte A. Alnæs
Eivind Nikolaysen
Erlend Garåsen
Espen Langvik
Frida Blomgren
Guro Fjellanger
Håvard Haagenrud
Ingeborg Kjos
Jon-Terje Bekken
Jørgen Wahlberg
Kjartan Almenning
Kjetil Eritzland
Lars Olav Fosse
Marit Vea
Mona Herzog Grønlie
Odd Einar Dørum
Ola Elvestuen
Ragnhild Rein Bore
Sara Michelle Wiik
Sofie Høgestøl
Stian Kvil
Stig Tollefsen
Trine Skei Grande
Trond Enger
Øistein Svelle

Nordre Aker Venstre
1. Guri Melby
2. Hallstein Bjercke
3. Toril Berge Flatabø
4. Erik Borge Skei
5. Julianne Ferskaug
6. Espen Ophaug
7. Naomi Ichihara Røkkum
8. Odd Einar Dørum
9. Siv-Lise Bendixen Stærk
10. Haakon Riekeles
11. Gøril Bjerkhol Havro
12. Hans Kristian Voldstad
13. Marit Vea
14. Christian J. Grønlie Herzog
15. May-Brith Døssland
16. Naci Akkøkk
17. Gudrun Jære Hoel
18. Kaare Norum
19. Margrethe Geelmuyden Ullern
20. Anders Bergsaker
21. Ina Roll Spinnangr
22. Espen Langvik

Alfabetisk
Alva Amalie Talsnes Eide
Alvhild Hedstein
Andreas Skjæret
Ane Margrethe Wigers
Anne Siri Koksrud
Anne Bjerke
Anita Wold
Anne-Britt Skarbø
Bente-Marie Nørgard
Berit Kvæven
Bjørn Ervik
Britt Inglingstad
Dag Gaute Gaasemyr
Eivind Nikolaysen
Guro Svenkerud Fresvik Sagene
Håvard Haagenrud
Inge Carlen
Ingeborg Kjos
Ingvill Stapnes Elvestad
Jarl W. Alnæs
John Bjørnøy
Jon-Terje Bekken
Kjartan Almenning
Lars Olav Fosse
Leif Roberg
Liselotte Lunde
Maria Klose
Marit Kamøy
Mona Herzog Grønlie
Monica Tjelmeland
Morten Grinna Normann
Ola Elvestuen
Runhild Gammelsæther
Sindre Hervig
Sofie Høgestøl
Stig Tollefsen
Terje Bjøro
Tord Songe-Møller
Øistein Svelle

Nordstrand Venstre
1. Hallstein Bjercke
2. Guri Melby
3. Julianne Ferskaug
4. Espen Ophaug
5. Odd Einar Dørum
6. Toril Berge Flatabø
7. Christian Grønlie Herzog
8. Margrethe Geelmuyden
9. Kjartan Almenning
10. Ane Margrethe Wigers
11. Hans Kristian Voldstad
12. Jarl W. Alnæs
13. Naomi Ichihara Røkkum
14. Erik Borge Skei
15. Naci Akkøkk
16. Haakon Riekeles
17. Gøril Bjerkhol Havro
18. Lars Olav Fosse
19. Bjarki Eggen
20. Hilde Widerøe Wibe
21. Anne-Britt Skarbø
22. Arne Bardalen
23. Aud Krogh Skaugen
24. Berit Kvæven
25. Bjørn Ervik
26. Brigitte A. Alnæs
27. Britt Inglingstad
28. Christina Apuzzo
29. Eivind Nikolaysen
30. Eva Ekroll
31. Frida Blomgren
32. Gundrun Jære Hoel
33. Guro Fjellanger
34. Guro Svenkerud Fresvik
35. Hardi Ahmadi
36. Ina Roll Spinnagr
37. Inge Carlen
38. Ingeborg Kjos
39. Ingvill Stapnes Elvestad
40. Isak Wøien
41. John Bjørnøy
42. Jon-Terje Bekken
43. Jukka Kellmann
44. Jørgen Wahlberg
45. Kjetil Eritzland
46. Leif Roberg
47. Liselotte Lunde
48. Marit Vea
49. Ragnar Skjøld
50. Ragnhild Rein Bore
51. Randi Olsen
52. Reidar Lerdal
53. Runhild Gammelsæther
54. Sindre Hervig
55. Stain Kvil
56. Stig Tollefsen
57. Tarik Fanuel Ogbamichael
58. Terje Bjøro
59. Tone Ringen
60. Tord Songe-Møller
61. Trond Enger
62. Wilhelm Wisbech
63. Torild Skogsholm
64. Ola Elvestuen
65. Trine Skei Grande

Forhåndskumulerte 6 stk.

Sagene Venstre
1. Guri Melby
2. Espen Ophaug
3. Toril Berge Flatabø
4. Hallstein Bjercke
5. Julianne Ferskaug
6. Espen Langvik
7. Naomi Røkkum
8. Erik Borge Skei
9. Anne Siri Koksrud Bekkelund
10. Ragnar Skjøld
11. Guro Fresvik
12. Christian Herzog
13. Marit Vea
14. Lars Olav Fosse
15. Berit Kvæven
16. Morten Grinna Normann

Alfabetisk
Kjartan Almenning
Siv-Lise Bendixen Stærk
Anders Bergsaker
Odd Einar Dørum
Trond Enger
Guro Fjellanger
Gøril Bjerkhol Havro
Alvhild Hedstein
Daniel Heggelid-Rugaas
Sofie Høgestøl
Marit Kamøy
Maria Klose
Sten McNeil Ånnerud
Kåre Norum
Haakon Riekeles
Ina Roll Spinnagr
Andreas Skjæret
Torild Skogsholm
Øistein Svelle
Monica Tjelmeland
Hilde Vestrheim
Hans Kristian Voldstad
Fabian Woxholt

Vedtak om 4 kumulerte.

St. Hanshaugen Venstre
1. Guri Melby
2. Hallstein Bjercke
3. Toril Berge Flatabø
4. Espen Ophaug
5. Espen Langvik
6. Odd Einar Dørum
7. Juliane Ferskaug
8. Naomi Ichihara Røkkum
9. Margrethe Geelmuyden
10. Erik Borge Skei
11. Marit Vea
12. Kaare Norum
13. Gudrun Jære Hoel
14. Kjartan Almenning
15. Hilde Vestrheim
16. Maria Klose
17. Jarl Alnæs
18. Marit Kamøy

Alfabetisk:
Naci Akkøkk
Jon-Terje Bekken
Frida Blomgren
Bjarki Eggen
Ola Elvestuen
Guro Fjellanger
Lars Olav Fosse
Runhild Gammelsæter
Trine Skei Grande
Sofie Høgestøl
Håvard Haagenrud
Anne Siri Koksrud Bekkelund
Andreas Skjæret
Siv Lise Bendixen Stærk
Ane Wigers

Stovner
1. Espen Ophaug
2. Guri Melby
3. Hallstein Bjercke
4. Odd Einar Dørum
5. Toril Berge Flatabø
6. Julianne Ferskaug
7. Erik Borge Skei
8. Lars Olav Fosse
9. Anders Bergsaker
10. Anne Siri Koksrud Bekkelund

Alfabetisk

Anne Bjerke
Else Leona McClimans
Jon Terje Bekken
Siv-Lise Bendixen Stærk

Søndre Nordstrand
1. John Bjørnøy
2. Toril Berge
3. Odd Einar Dørum
4. Espen Ophaug
5. Naomi Ichihara Røkkum
6. Terje Bjøro
7. Christian Grønlie Herzog
8. Guro Svenkerud Fresvik
9. Julianne Ferskaug
10. Ina Roll Spinnagr
11. Ola Elvestuen
12. Trine Skei Grande

Ullern
1. Hallstein Bjercke
2. Guri Melby
3. Espen Ophaug
4. Toril Berge Flatabø
5. Odd Einar Dørum
6. Julianne Ferskaug
7. Erik Borge Skei
8. Naomi Ichihara Røkkum
9. Christian Grønlie Herzog
10. Gøril Bjerkhol Havro


Vestre Aker Venstre

1. Guri Melby
2. Hallstein Bjercke
3. Espen Ophaug
4. Christian Herzog
5. Toril Berge Flatabø
6. Hans Kristian Voldstad
7. Julianne Ferskaug
8. Odd Einar Dørum
9. Naomi Ichihara Røkkum
10. Erik Borge Skei

Prioritert liste
Alvhild Hedstein
Anne Siri Koksrud
Eivind Nikolaysen
Guro Svenkerud Fresvik
Gøril Bjerkhol Havro
Haakon Riekeles
Jarl Alæs
Jon Erland Madsen
Lars Olav Fosse
Naci Akkøk
Runhild Gammelsæther
Tark Ogbamichael

Alfabetisk

Mona Grønlie
Terje Bjøro

Østensjø Venstre
1. Hallstein B. Bjercke
2. Torill B. Flatabø
3. Guri Melbye
4. Espen Ophaug
5. Erik B. Skei

Prioriterte

6. Julianne Ferskaug
7. Ola Elvestuen
8. Britt Inglinstad
9. Odd Einar Dørum
10. Monica Tjelmeland
11. Lars Olav Fosse
12. Naomi I Røkkum
13. Anders Bergsaker
14. Siw-Lise Bendixen Stærk
15. Håkon Riekles
16. Alvhild Hedstein
17. Christian Herzog
18. Torild Skogsholm
19. Sofie Høgestøl
20. Espen Langvik
21. Frida Blomgren
22. Kaare Norum
23. Tord Songe-Møller
24. Daniel H Rugaas
25. Bente Marie Nørgaard
26. Guro Fjellanger
27. Marit Vea
28. Kjell Veivåg
29. Hans Kristian Voldstad
30. Ane Wigers
31. Anne Siri Koksrud
32. Gaute B Kjellsen
33. Margrethe Geelmuyden
34. Paal Lindenskov
35. Trine Skei Grande

Vedtak om 5 kumulerte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**