Grønn vekst gir grønn opptur!

Venstre er opptatt av vekst – også i Innlandet. Hva er våre fortrinn? Hvordan kan vi skape vekst og utvikling? Lokalpoltisk nettverk med grønt fokus på politikk i praksis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Når Venstrepolitikere fra Oppland og Hedmark samles, ses politikken i et grønt perspektiv. Helgas nettverksamling hadde nemlig fokus på mulighetene som ligger i den grønne veksten i Innlandet.

Lokalpoltisk nettverk september 2014

Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Mange sentrale politikkområder er berørt når grønt og grønn politikk står i sentrum. Sentralstyremedlem Rebekka Borsch innledet det lokalpolitiske nettverket med en interessant kobling mellom Venstres miljøpolitikk og næringspolitikken i partiet. NHO-dirkektør Christl Kvam tok over stafettpinnen og utfordret på fylkeskommunale tellekanter og mer samarbeid på tvers av fylkespartiene i de store og viktige sakene for Innlandet.

Lokalpoltisk nettverk september 2014

Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Even Menshoel så som skogambassadør vekstpotensialet i det grønne gullet i Innlandet.

Lokalpoltisk nettverk september 2014

Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Grønn opptur

Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Lokalpoltisk nettverk september 2014 Sjur Skjevesland

Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Skaper vi grønn vekst, gir det en grønn opptur. Søndag tok vår egen stortingsrepresentant Ketil Kjenseth for seg ambisjonene om en grønn opptur i Oppland. Grunnlaget for dette legges hver dag i kommune, fylke og på Stortinget, sa Kjenseth som trakk fram …… Debatten som fulgte hadde både temperatur og slagkraft. Temaene var spredt fra kommune- og regionreform til skole og innvandringspolitikk. Mange gode innspill å ta med seg videre i programarbeidet for både Oppland og Hedmark Venstre.

Lokalpolitisk nettverk

Foto: Ingjerd Thon Hagaseth

Media er en viktig venn for å nå ut med gode Venstrebudskap. Mange hadde gode oppslag i loka- og regionalpressen. Mirjam Engelsjord fra Stange Venstre vant mediekonkurransen og fikk både heder, ære og noen penger i lokallagskassa for oppslaget om “10%-partiet” Venstre.

Tove Hofstad fra sektretariatet bidro gjennom hele nettverkssamlingen sammen med fylkesstyret til at lokallagene skulle være bedre rustet mot nominasjon, listestilling, programarbeid og valgkamp. Bare ett år igjen til neste valg.

Et viktig budskap til alle lokal-, fylkes- og stortingspolitikere er uansett: Vi må jobbe for å synliggjøre Venstres politikk i praksis. Politikk i praksis handler nemlig ikke om hva som skjer i valgkampen, eller hva vi skriver i et valgprogram, men det som faktisk skjer mellom to valg….

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**