Medlemsmøte om Askers handlingsprogram for 2015-18 og vårt utkast til kommunevalgprogram 2015-19

Dette er dagen hvor vi skal se kritisk på rådmannens budsjett og planer for de neste årene og finne fram til gode Venstre løsninger. Vi skal også diskutere vårt eget utkast til program for neste års kommunevalg. På slutten av dagen skal vi velge våre delegater til fylkets nominasjonsmøte. Programmet skal passe bra for både ferske og erfarne medlemmer. Møt opp på Hasselbakken lørdag 1. november kl 9.30! Bli med deler eller hele dagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Program for dagen

Kl 9.30 Frokost og bli kjent kaffe

Kl 10 -12 Presentasjon av kommunens handlingsprogram og vårt kommunevalgprogram
Presentasjon av rådmannens forslag til budsjett 2015-18 med gruppens forslag til endringer og tillegg. Spørsmål til oppklaring. Ledes av gruppeleder Ingvild sammen med resten av kommunestyre-gruppa

Presentasjon av Venstres program for neste kommunestyreperiode 2015-19. Spørsmål til oppklaring. Ledes av lokallagsleder Jostein sammen med styret.

Kl 12 – 12.30. Lunsj – Grønt og kortreist

Kl 12.30 – 14.00 Diskusjoner og verksted innenfor ulike sektorer for å lage forslag til endringer
•areal, bolig og transport
•oppvekst
•helse og sosial
•teknikk, kultur og fritid
•økonomiske rammer og arbeidsgiverpolitikk

Kl 14 – 14.45 Oppsummering
Oppsummering fra arbeidsgruppene og endringsforslagene til handlingsplanen og programmet behandles. Ledes av Jostein og Ingvild

Kl 14.45 – 15.00 Valg av Asker Venstres delegater til fylkets nominasjonsmøte

Velkommen!

Hilsen gruppeleder i kommunestyret Ingvild og lokallagsleder Jostein

Om handlingsprogrammet
Handlingsprogrammet for 2015-2018 inneholder budsjettet for det kommende året, økonomiplanen for de påfølgende tre årene og fastsette hvilke mål kommunen skal ha i fireårsperioden. Den endelige behandling av handlingsprogrammet og rådmannens tilleggsinnstilling skjer i formannskapsmøtet den 11. november og i kommunestyret den 9. desember. Les rådmannens forslag til handlingsprogram her.

Asker Venstres utkast til kommunevalgprogram 2015-19
Førsteutkastet finner du her.
Det ble sendt til alle medlemmer 21. september. Fristen for forslag til endringer er 5. november. Endelig program skal vedtas på årsmøtet i januar 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**