Budsjett 2015: Kultur for små og store

Byrådets budsjettforslag for 2015 er et godt kulturbudsjett med en tydelig Venstreprofil, mener kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke. —Vi tilrettelegger for nyskaping og utvikling i kulturlivet, men satser samtidig stort på bevaring av institusjonene våre, sier byråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bibliotek har vært et satsingsområde for Venstre i byråd. Biblioteksmeldingen som behandles i disse dager stiller høye krav til budsjettforslaget.

— Nå starter vi innsatsen for å følge ord med handling. I fireårsperioden 2015-2018 settes det av 16,1 millioner ekstra til nye satsinger i bibliotekfilialene. Pengene går blant annet til ny barnefilial på Tøyen, selvbetjent åpningstid på 2 nye filialer hvert år, oppgradering av Grünerløkka bibliotekfilial, innføring av boksikring og selvbetjeningsautomater ved to resterende bibliotekfilialer, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke

Foto: Oslo kommune

Bibliotekets driftsrammer er i tillegg fra 2015 utvidet med 13 millioner til en generell styrking av filialnettverket, drift av Tøyen barnefilial, utvidelse av prosjektet Lesefrø til å omfatte hele byen og utvikling av ny modell for samarbeid mellom skole- og folkebibliotek. Venstres representant i kultur- og utdanningskomiteen, Terje Bjøro, er fornøyd med satsingen.

– Dette er nye løsninger som vil gjøre biblioteket mer tilgjengelig for publikum og gi høyere kvalitet og trygge rammer for filialene. Biblioteket representerer en viktig møteplass i lokalsamfunnet i tillegg til å være et sted for kultur og læring. Jeg er glad for at byrådet prioriterer dette, sier han.

Terje Bjøro

Foto: Reidar Lerdal

Øker kulturtilskudd
Oslos tilskuddsordninger til kunst og kultur er blant landets største, og omfatter både små og store kulturinstitusjoner, større og mindre kulturattraksjoner, festivaler, forestillinger og konserter. Det finnes blant annet én tilskuddspott til driftstilskudd til kunst- og kulturaktører, én til innovasjon innen kultur og kulturnæringer, og én til løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak gjennom året.

– Tilskuddene sørger for nyskapning og utvikling i kunst- og kulturlivet, og sørger også for at byens kultur for en stor del produseres av Oslos selvstendige kulturliv, sier Bjercke.

Terje Bjøro er glad for å at det årets tilskuddstildeling blant annet vil være fokus på de små, uavhengige teaterscenene. — Samtidig som vi verner om de store kommunale institusjonene må vi sørge for å gi gode rammer for de mindre scenene. Her skapes og utvikles både talenter og nye kulturutrykk, sier han.

Ekstra midler til vedlikehold og rehabilitering av kulturinstitusjoner og kirke
Oslo kommune eier øya Hudøy der sommerskolen årlig driver sommerleir for barn i Osloskolen. Hudøy feriekoloni har i dag ikke nok midler til å innhente vedlikeholdsetterslepet som er oppstått på øya.

– Sommerleirene på Hudøy er svært populære og bringer sammen barn fra hele byen. Gode fysiske forhold er en forutsetning for at barna skal fortsette å trives der. Derfor bevilger vi 4 millioner ekstra til vedlikehold i investeringsbudsjettet i 2015, sier byråden.

Kommunen har et viktig ansvar med å finansiere rehabiliteringen av 64 kirker og kapell i Oslo. Hvert år får Kirkelig fellesråd 20 millioner i investeringsmidler til kirkerehabilitering, men fra 2015 økes midlene med 50 prosent, til 30 millioner årlig. Byråd Bjercke ønsker at de 10 millionene ekstra i 2015 blant annet benyttes til nytt orgel i Frogner kirke.

– For Frogner menighet vil dette være en etterlengtet oppgradering, og noe Kirkelig fellesråd har ønsket i mange år, sier han.

Store investeringer i kunst i det offentlige rom
Det settes av 50 millioner til utsmykking av kommunale bygg og uterom i 2015 – Det har aldri før vært investert like mye i kunst i offentlige bygg og uterom i Oslo, forteller Bjercke. Kunstordningen for kommunale bygg og uterom innebærer at 0,5 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett avsettes til kunstprosjekter.

– Dette sikrer en sammenheng mellom kommunens investeringsvolum og antallet kunstprosjekt, og ivaretar samtidig intensjonen om å styrke den kunstneriske utformingen av kommunale bygg og uterom, sier Bjercke.

-Samlet sett er dette et meget godt budsjett for kultur-Oslo. Kultur handler om å ta vare på fortiden, samtidig som vi skaper fremtiden, og det er akkurat det vi gjør i dette budsjettet, avslutter kultur- og næringsbyråden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**