HEDMARK VENSTRE OM OL I NORGE 2022

– Fylkesstyret sier nei slik saken står i dag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre-nei til statsgaranti uten drastiske endringer

Styret i Hedmark Venstre sier nei til statsgaranti for Oslo-OL 2022 slik saken står nå. Vi er positive til de folkefestene som arangementene i 1952 og 1994 ble. De var også vellykkede for OL som bevegelse og for Norge som nasjon. For innlandet hadde OL i 1994 klare positive effekter for næringsliv, infrastruktur og opprusting av anlegg. Hedmark Venstre opplever at situasjonen er annerledes nå, og mener det skal store endringer til for å forsvare norsk ja til statsgaranti.

Stemningen i folket er laber. Et begrenset mindretall støtter Norges OL-søknad. Årsaken er neppe avtakende idrettsinteresse i det norske folk. To hovedårsaker peker seg ut: OLs lite demokratiske organisering og bruken av store offentlige midler for å arrangere lekene.

Utviklingen innenfor OL-bevegelsen har vært urovekkende, med stadig stigende krav til arrangementet og arrangørlandene. Dette toppet seg med Russlands gigantomani i OL i Sotsji. De olympiske leker er ikke lenger bærekraftige verken hva gjelder økonomi eller miljø.

Hedmark Venstre mener et eventuelt OL i Norge i 2022 må kuttes betydelig på utgiftssida. Dette er i ferd med å komme på plass ved at søkerkomitéen — riktig nok svært motstrebende — blant annet har akseptert mer gjenbruk av OL-anleggene. Hedmark Venstre mener det må finne sted gjenbruk av de viktigste anleggene i Gjøvik, Hamar og Lillehammer fra 1994. Hvis IOC ikke aksepterer lavere kostnader gjennom gjenbruk, er det i så fall et valg IOC tar ved ikke å tildele Norge arrangementet.

Videre krever Hedmark Venstre at et norsk OL gjøres til et klimanøytralt arrangement som blir tidenes grønneste. En viktig forutsetning for at dette kan oppnås er at det gjøres endringer i Nasjonal Transportplan som innebærer at InterCity-utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Oslo og Lillehammer realiseres før 2022.

IOC som organisasjon trenger en betydelig modernisering og demokratisering. Som en stor vinteridrettsnasjon kan Norge trolig påvirke mer i ønsket retning ved å være arrangør, enn om arrangementene overlates til mindre demokratisk utviklede land. Dette taler for at det er riktig av Norge å søke. Likevel finner vi det umulig å arrangere OL dersom IOC ikke viser vilje til å igangsette en intern demokratiseringsprosess. Vi er inneforstått med at en nærliggende konsekvens av et slikt standpunkt kan bli at norske idrettsutøvere holder seg borte fra hele arrangementet.

Hedmark Venstre vil arbeide for en raskest mulig avklaring av om våre betingelser kan innfris. Kan de ikke det, vil Hedmark Venstre motsette seg at det gis statsgaranti til OL i 2022.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**