Granum ber finansminister Jensen rydde opp!

Fylkeslederen i Oppland er kritisk til det han definerer som skjemaveldeforkludring. Fra og med 1. januar 2015 innføres et nytt rapporteringsregime for alle arbeidsgivere som skal erstatte fem tidligere skjema. – Hurra! Så hvorfor forkludre det hele, spør bedriftseier og fylkesleder Roger Granum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Roger Granum

Foto: Ellen Espelund

I dag leveres terminoppgaven annenhver måned med 15 dagers frist. Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift leveres én gang i året og det samme gjelder lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå. Melding til Aa-registeret skal leveres fortløpende, men for de fleste arbeidsgivere er dette sjelden. Til sammen fem skjemaer med stort sett samme informasjon.

Den nye a-meldingen skal erstatte disse fem skjemaene, men nå skal det leveres hver måned og det er gitt en frist på fem dager. Hvorfor så ofte? Og hvorfor så kort frist? Det er nesten så jeg føler at vi arbeidsgivere nå skal straffes for at det innføres en ordning som for én gangs skyld kan forenkle arbeidsgiveres hverdag, fortviler Granum.

I tillegg børstes nå støvet av en regel som mange ikke har fulgt, nemlig kontantprinsippet. Det går i korthet ut på at lønn skal innberettes på den måneden den er utbetalt. Svært mange ansatte (særlig i privat sektor), lønnes etter leverte timelister eller annet grunnlag per måned, med utbetaling i begynnelsen av påfølgende måned. Dette har fungert aldeles utmerket siden tidenes morgen.

Granum peker videre på at veiledningen til a-meldingen slår fast at lønn for desember som utbetales i januar, er å regne som lønn for januar 2015. Uavhengig av når den er opptjent. Dette betyr jo at lønn som skal som danner grunnlag for skattetrekk og feriepenger i 2014 reduseres med én måned! Om ikke arbeidsgiverforeningene har forstått hvilke konsekvenser ordningen vil kunne medføre, så antar jeg at i alle fall arbeidstagerforeningene nå våkner.

Granum ber finansminister Jensen rydde opp! For at forenklingen skal bli vellykket, må arbeidsgivere slippe å tvangsinnføre nye avlønningsrutiner. Ta gjerne en gjennomgang av kontantprinsippet, for det høres tullete ut. Sørg for at næringslivet får 15 dagers frist som før, så skal vi alltids klare å levere hver måned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**