Oslo stanser OL/PL-arbeidet, men skal gjennomføre investeringer i anlegg, samferdsel og byutvikling

Det har i dag blitt kjent at Høyres stortingsgruppe har anbefalt å ikke gi en statsgaranti til de olympiske og paralympiske vinterleker i Oslo i 2022. Det er derfor ikke lenger noen realistisk mulighet for at Stortinget vil gå inn for et Oslo-OL i 2022, og Oslo kommune vil trekke søknaden om statsgaranti og statstilskudd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Oslo2022 er et prosjekt som har hatt stor støtte i Oslo bystyre og som har fått tilslutning av byens befolkning gjennom den lokale folkeavstemningen i 2013. Jeg hadde håpet på et annet resultat i kveld og er selvfølgelig skuffet. Samtidig er jeg stolt over at vi har klart å sette spor etter oss. Norge har allerede gjennom søknadsprosessen påvirket IOC. Økt åpenhet er noe Norge har bidratt til, etter at vi som første by i verden offentliggjorde både tekniske manualer og forslaget til kontrakt for vertsbyen. Jeg skulle selvsagt ønsket at vi fikk anledning til å påvirke lekene videre med norske verdier, bærekraft og nøkternhet. Jeg ønsker IOC lykke til videre med den endringsprosessen de er inne i, sier byrådets nestleder Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke.

Foto: –

– Målet om å ta OL til Oslo og Norge må legges i skuffen, men planene vi har utviklet for å bygge byen videre frem mot 2022 og etterpå, skal vi gjennomføre. Vårt utgangspunkt er at planene for samferdselsprosjekter, byutviklingstiltak og idrettsanlegg som har blitt utviklet gjennom Oslo2022-prosessen skal realiseres. Med et OL/PL ville alt ha vært ferdig til 2022, men nå vil noe ta litt lengre tid, sier Bjercke.

Verdier som står igjen
Noe av det første byrådet vil gå i gang med, er å sikre en ny ishockeyhall på Jordal. Arbeidet er godt i gang, og Oslo kommune vil fortsette den positive dialogen med Vålerenga om dette.

Byrådet vil dessuten arbeide for å realisere følgende prosjekter uten OL/PL:

•Utvikling av områdene Breivoll, Kjelsrud, Økern og Ulven.
•Stubberud, ishockey transformert til flerbrukshall.
•Valle Hovin, skøytehall
•Mortensrud, treningshall hockey
•Grønmo, skianlegg/aktivitetspark tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne
•Grefsenkollen, utvidelse av dagens anlegg
•Planfrie kryss Vindern og Slemdal, samt oppgraderinger på T-banenettet.

– Når prosjektet nå går over i en ny fase vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har arbeidet med dette, både NIF og de samarbeidende kommunene i søkerkomiteen og alle ansatte i Oslo kommune. Direktøren for Oslo 2022, Eli Grimsby, har ledet arbeidet med OL-søknaden på en meget ryddig og solid måte, og har sammen med sine ansatte sørget for at kommunen nå er godt rustet til å gå videre med bygg- og anleggsprosjektene uavhengig av OL/PL, avslutter Bjercke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**