– Busskutt skyldes politisk dobbeltmoral

Tidligere styreleder i Brakar AS Runolv Stegane (V) hevder at det er langt mellom liv og lære når det gjelder satsing på kollektivtrafikk. – Det gis inntrykk av storsatsing. Det er bare tomme ord så lenge det ikke følger penger med, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Busskutt skyldes politisk dobbeltmoral

Runolv Stegane

Foto: Rune Nikolaisen

– I 2011 vedtok flertallet i Buskerud fylkesting (H, Frp og Kr.F) en ambisiøs målsetteing om å doble kollektivtrafikken i løpet av fire år. Det har gått tre år uten at passasjertallet har økt nevneverdig.
Det er ikke samsvar mellom det Brakar AS får overført fra fylkeskommunen til kjøp av kollektivtjenester og politikernes uttalte mål om å satse på kollektivtransport, sier Stegane.

Han forteller at Venstre gjennom mange år har foreslått mer penger til kollektivtrafikk ved fylkeskommunens budsjettbehandlinger. I desember 2013 fremma V og Sp et fellesforslag om å øke bevilgningene i Buskerud med over 30 millioner kroner, men nådde ikke fram.

– Det politiske flertallet som vedtok å doble antall kollektivreiser på fire år har svikta totalt. Med tempoet de holder nå, vil det ta 50 år før en slik lovnad kan innfris, sier Stegane.

Oppslag i Bygdeposten i dag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**