Vil fylle tomme seter på flytoget

Venstres Abid Q. Raja mener det må vurderes om flytogets kapasitet på vei vestover kan utnyttes av folk som skal hjem fra jobb og har stilt samferdselsministeren spørsmål om hva han vil gjøre for å utnytte kapasiteten på jernbanen vest for Oslo mer effektivt. Samtidig ber Akershus Venstres fylkestingsgruppe om at også flytoget må innlemmes i et framtidig felles elektronisk billettsystem forkollektivtrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

I et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen peker Raja på at det er behov for økt kapasitet og økt tilbud på jernbane rundt hele Oslo. Vest for Oslo har flytoget flere ruter som til dels går med lite belegg. Disse rutene er ikke åpne for lokaltrafikk. Det hadde vært nyttig om statsråden redegjorde for hvilke utredninger som ligger til grunn for bruken av kapasiteten vest for Oslo til dette formålet, og om statsråden kan tenke seg å ta et initiativ til å bruke denne kapasiteten annerledes sier Abid Raja i spørsmålet til samferdselsministeren.
– Vi må se på alle muligheter for å øke kapasiteten på togtrafikken rundt Oslo, da må vi også se på mulighetene for å utnytte eksisterende kapasitet på en bedre måte ser stortingsrepresentant Abid Raja.

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

I en interpellasjon til neste fylkesting ber Venstres fylkestingsgruppe i Akershus om at Akershus Fylkeskommune blir en pådriver for nytt felles elektromisk billettsystem i hele landet, slik Venstre fikk enstemmig flertall for i Stortinget i vår. – I interpellasjonen ber vi om at også fluplasstransport, inkludert flytoget må med i samme elektroniske billettystem, det er viktig for at det skal bli lettere for folk å reise kollektivt og for at vi skal kunnen utnytte kapasiteten på alle reisemidler best mulig sier Solveig Schytz, gruppeleder for Ventre i fylkestinget.

Rajas spørsmål til samferdselsministeren finnes her. Her vil også ministeren svar komme når det foreligger.
Interpellasjonen til fylkestinget finnes her.
Les om saken i Budstikka her
Bdustikka støtter Venstres initiativ i lederen i dbustikka 6.oktober

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**