Regjeringen skuffer

Leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz er svært skuffet over regjeringens forslag til budsjett. Miljø- og Klimatiltak ser kun ut til å være viktig for regjeringen i festtaler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

– Regjeringen leverer ikke på klima og miljø. For Akershus Venstre er et bymiljøløft ett av de viktigste punktene i de kommende forhandlingene.

Solveig Schytz mener også at Akershus sine største utfordringer er oversett av regjeringen.

– Akershus har sterk befolkningsvekst og forventer en enda større vekst i årene som kommer. Med vekst kommer også store infrastrukturutfordringer. Dette er fullstendig tilsidesatt i dette budsjettet.

– Vi kan heller ikke se at handlingsplanen for kollektivtransport følges opp. Jeg har store forventninger til at Venstre går inn i budsjettforhandlingene med et mål om at all trafikkvekst i de store byene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det betyr en langt større satsing enn den vi ser i regjeringens forslag til budsjett.

– Vi har stor tro på Venstre i forhandlingene. Miljø og klima er de største utfordringene vi har og det må komme tydelig frem i budsjettet for 2015 sier Schytz

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**