Nominasjonsmøte for Akershus venstre 4.november

Nominasjonsmøte for Akershus Venstres liste til fylkestingsvalget 2015 holdes 4.november kl 18.00 i fylkestingssalen på Galleriet i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innkalling til nominasjonsmøtet ble i hht vedtektene sendt lokallagene 3.oktober.
Nominasjonsmøtet skal vedta Akershus Venstres valgliste til fylkestingsvalget i 2015.

Dato: torsdag 4. november 2014
Tid: kl 18:00 — 20:30

Lokallagsleder melder på sitt lokallags delegater.
Lokallagene står selv ansvarlig for å innkalle vara hvis delegat er hindret fra å møte. Ved bruk av vara, må dette meldes til fylkessekretær minimum 24 timer før nominasjonsmøtet.
Husk at delegater til nominasjonsmøtet må være valgt av årsmøtet eller på lokalt nominasjonsmøte.
Påmeldingsfrist: 1. november
Påmelding til [email protected]

Kjøreplan for møtet
18:00 Fylkesleder, Solveig Schytz ønsker velkommen på vegne av fylkesstyret
18:10 Stortingsrepresentant, Abid Raja innleder om aktuell politikk
18:20 Valg av møteledere, referenter og tellekorps/fullmaktsnemd
18:30 Godkjenning av innkalling, dagsorden, forretningsorden og delegasjonenes fullmakter
18:40 Nominasjonskomiteens leder, Øystein Smidt presenterer innstillingen.
De fem øverste foreslåtte kandidatene får presentere seg selv med to minutters taletid.
19:00 Debatt om innstillingen og nominasjonsprosessen
19:15 Pause
19:30 Valg av kandidater og evt. støttetaler
20:30 Møtet heves

Det blir enkel servering med kringle og kaffe.

Nominasjonskomiteens innstilling til valgliste sendes lokallagene og publiseres på Akershus Venstres nettsider når den er klar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**