Klima i budsjettforhandlingene

Hvis Venstre skal støtte neste års statsbudsjett må miljø- og klimaprofilen være langt bedre enn regjeringens forslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

klima

Foto: ukjent

Regjeringen har lagt fram et forslag til statsbudsjett for 2015 som ikke tar innover seg alvoret i klimaendringene. Venstre er skuffet, og hadde forventet at regjeringen la fram et forslag som fulgte opp samarbeidsavtalen med V og Krf, der det slås fast at regjeringen skal føre en mer offensiv klimapolitikk enn klimaforliket fra 2012. Budsjettforslaget står på ingen måte i forhold til klimabudskapet til Solberg i trontaledebatten for bare noen få dager siden.

Venstre vil gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. Det må bli billigere for folk å velge miljøvennlig, og dyrere å gjøre miljøfiendtlige valg. Vår jobb blir å forhandle fram et budsjett som samsvarer med samarbeidsavtalen. Det betyr at vi må gjøre den jobben regjeringen og miljøvernministeren ikke har gjort.

Grønne krav til budsjettet:
• Grønt skatteskifte der avgifter på forurensende forbruk øker og mer miljøvennlige produkter og tjenester får tilsvarende avgiftsreduksjon
• Økt jernbanesatsing
• Økt kollektivsatsing i byene
• Satsing på fornybar energi og energieffektivisering, som skattefradrag for en ENØK-utgifter til egen bolig
• En stor satsing på sykkel, gjennom tilskuddsordning til bygging av sykkelveger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**