Akershus fylkeskommune leder an i regionreformen

Fylkestinget i Akershus vedtok i dag at Akershus fylkeskommune skal delta aktivt i og lede an i prosessene i regionreformen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Andre Skjelstad

Foto: Marius Nyheim

Etter et representantforslag fra Venstres Andre Skjelstad vedtok stortinget enstemmig at vi også i framtida skal ha tre forvaltningsnivåer. Vedtaket innebærer at det paralellt med kommunereformen skal gjennomføres en regionreform hvor dagens fylkeskommuner legges ned og erstattes med nye, større og sterke regioner, og at oppgaver overføres fra staten til nye regioner i tillegg til kommunene.

Fylkesordførerkollegiet vedtok i september i år en uttalelse om å ta initiativ itl en aktiv deltakelse i regionreformarbeidet, og foreslo en prosess for dette.

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

I dag sluttet fylkestinget i Akershus seg til fylkesordførerkollegiets uttalelse. Fylkesrådmannen vil legge fram en sak for fylkestinget i januar 2015 som kan gi innspill til kommune- og regionreforen,

Videre vedtok fylkestinget å ta en aktiv og konstruktiv rolle i kommune- og regionreformen, og å være åpen for dialog med andre fylker og kommuner.

Jeg er svært glad for at Akershus fylkeskommune nå leder an forå få fart på regionreformen paralellt med kommunereformen sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinge ti Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**