Jødahlsmåsan blir nasjonal politikk

Regjeringen gjør ingen ting for å stoppe ødeleggelse av torvmyrer i Norge, men bruker milliarder av kroner på å bevare slike myrområder i regnskogene i Indonesia og Malaysia. Ullensaker og Nes Venstre har i en lengre periode jobbet for å bevare myra mellom de to kommunene. Nå hiver Sabima og NRK seg på, og Ola Elvestuen tar saken videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jødahlsmåsan vest

Foto: Ullensaker Venstre

Venstre har i lang tid engasjert seg bevaring av torvmyra på grensa mellom Ullensaker og Nes. I begge kommuner er det fremmet interpellasjonen om bevaring av myra både av hensyn til naturmangold og truede arter, og ikke minst av hensyn til store utslipp av klimagasser. Dessverre fikk ikke Venstres støtte fra noen andre partier i saken, hverken i Ullensaker eller Nes.

Verken forrige eller nåværende regjering har tatt tak i bevaring av norske torvmyrer som naturmangfold- og kimatiltak. Venstres Ola Elvestuen, leder i energi- og miljøkomiteen vil nå vurdere å ta saken til stortinget.

-Den er nok mest kjent som oppholdssted for myggen, men myra på grensa mellom Ullensaker og Nes kommune er så mye mer. Det forteller biolog og generalssekretær, Christian Steel, i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima), til NRK.

For nede i torva på Jødahlsmåsan ligger det karbon, mye karbon. Tilsvarende så mye som 293.000 tonn CO2. Men nå skal torva tas ut av Felleskjøpet og selges, og det betyr at karbonet som ligger fanget nede i myra, snart slippes ut i atmosfæren.

— Skal man regne CO2-avgift på et så stort utslipp, så snakker vi om et beløp på 100 millioner kroner. Så det er ganske store kostnader vi snakker om, mens inntektene knyttet til torvdriften dreier seg om i overkant av 20 millioner kroner, sier Steel.

Les NRKs artikkel på NRK her.

Les om interpellasjonen i Nes kommunestyre her

Les om interpellasjonen i Ullensaker kommunestyre her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**