Solveig Schytz innstilt som førstekandidat for Akershus Venstre (Oppdatert 24.10)

Fredag la Akershus Venstres nominasjonskomité frem sin innstilling til fylkestingsvalget 2015. På toppen av den listen finner man nåværende leder av hovedutvalget for plan, næring og miljø i Akershus, og Venstres nåværende gruppeleder i fylkestinget, Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Rett bak henne på listen følger Eirik T Bøe fra Bærum, Lars Peder Nordbakken fra Gjerdrum og Tord Hustveit fra Eidsvoll.

-Dette er et sterkt team som vi tror vil gjøre en god jobb med å få gjennomslag for Venstres politikk i fylkestinget. Dette er også en gruppe vi tror kan samarbeide meget godt, sier leder av komiteen, Øystein Smidt.

Eirik T Bøe som er innstilt som 2. kandidat, jobber til daglig i miljøverndepartementet. Han er organisatorisk nestleder i fylkespartiet og har denne perioden hatt ansvar for kursing og opplæring av nye og erfarne medlemmer.

Tord Hustveit er leder av Norges Unge Venstre. Han er ung, frisk og proppfull av kunnskap.

Lars Peder Nordbakken er selvstendig næringsdrivende og en av de som kommer med stabilitet inn i gruppa. En solid mann med gode taleevner og en stor kunnskapsbase.

– Vi hadde et luksusproblem denne gangen. Alle foreslåtte kandidater har noe positivt å bidra med de neste årene. Vi valgte å sette fokuset på et godt samarbeid mellom kandidatene og ikke minst, hvem vi tror kommer til å gjøre den beste jobben for velgerne, sier Øystein Smidt.

Videre på listen har nominasjonskomiteen innstilt på ytterligere 45 kandidater som vil offentliggjøres fredag 24.10.2014. Det er verdt å merke seg at ikke mindre enn 2 aktive i Unge Venstre er innstilt på topp 10.

– Grunnen til at vi gjør det er sammensatt. Det er viktig med en aldersmessig balanse i listen. Vi er så heldig at vi har leder av Norges Unge Venstre i vårt fylkeslag, samtidig som Akershus Unge Venstre har en meget god leder i Tiril Eid Barland. Hun har bidratt veldig mye med å stille kandidater i de forskjellige kommunene og hun gjør en god politisk jobb i fylkets ungdomslag. Er du god nok, er du gammel nok, avslutter Øystein Smidt.

Flertallsinnstilling;

1. Solveig Schytz – Ås
2. Eirik T Bøe – Bærum
3. Lars Peder Nordbakken – Gjerdrum
4. Tord Hustveit – Eidsvoll
5. Åse Birgitte Skjærli – Nes
6. Njål Vikdal – Asker
7. Camilla Hille – Ski
8. Hulda Tronstad – Bærum
9. Tiril Eid Barland – Bærum
10. Erik Lundeby – Frogn

Mindretallsinnstilling:

1. Solveig Schytz
2. Eirik T Bøe
3. Tord Hustveit
4. Njål Vikdal
5. Åse Birgitte Skjærli
6. Lars Peder Nordbakken
7. Camilla Hille
8. Hulda Tronstad
9. Tiril Eid Barland
10. Erik Lundeby

Resten av listen:

11 Ole Andreas Lilloe-Olsen Bærum
12 Inger Johannne Bjørnstad Oppegård
13 Boye Bjerkholt Skedsmo
14 Ingvild Tautra Vevatne Asker
15 Stein Vegar Leidal Ullensaker
16 Edvard Værland UV/Bærum
17 Turid Dahlmann Bærum
18 Truls A Enger Nesodden
19 Karl Oskar Nicolaisen Ullensaker
20 Jan Bakke Vestby
21 Jakob Bronebakk Bærum
22 Torhild Jørgensen Lørenskog
23 Jonas T Vevatne Asker
24 Kjersti Almåsvold Eidsvoll
25 Bjørn Ivar Gran Lørenskog
26 Anne Gamme Oppegård
27 Øystein Goksøyr Bærum
28 Ståle Buraas Hurdal
29 Jorunn Nakken Ås
30 Cahtrine Gjærem Ullensaker
31 Jostein Tellnes Asker
32 Anniken Holtnæs Rælingen
33 Irene Svarteng Skedsmo
34 Karl Henrik Laache Nannestad
35 Bente Knagenhjelm Bærum
36 Kjetil Jørgensen-Dahl Skedsmo
37 Simen Eriksen UV/Bærum
38 Anette Axelsen Bærum
39 Bjørn Erik Sørli Gjerdrum
40 Arjo van Genderen Vestby
41 Jim Smestad Sørum
42 Prisca Bruno Massao Enebakk
43 Andreas Rafdal Hurdal
44 Mats Olsen Skedsmo
45 Mette Kaaby Bærum
46 Steinar Aasen Aurskog-Høland
47 Alf Richard Kraggerud Fet
48 Runar Bålsrud Hurdal
49 Inge Solli Nittedal

Listen skal vedtas av nominasjonsmøtet 4.november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**