åpent møte Oppdal Venstre

Møte i Oppdal kommunestyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Mandag 3.november er det åpent møte på møterom Vetlvonin kl. 19.30 for drøfting av saklista til kommunestyremøtet onsdag 5.
Vel møtt!

Følgende saker er til behandling:

PS 88/2014 Regulering av festeavgift for Ålma bolig og industriområde

PS 89/2014 Søknad om lån rentefritt lån for klargjøring av Vognill boligområde

PS 90/2014 Oppdal Skysstasjon AS, Oppdal Næringshus AS, Nasjonalparken Næringshage AS. Rolleravklaring og oppgavefordeling.

S 46/2014 Avslag på søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging

Med hilsen
Odd Gunnar
sekretær

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**