Et grønnere og mer sosial statsbudsjett

Venstre har i dag lagt fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2015. – Det er et budsjett som tar Norge inn i det klimavennlige kunnskapssamfunnet vi skal leve av i framtiden, og hvor vi samtidig løfter og tar vare på dem som er vanskeligst stilt, sier stortingsrepresentant Abid Raja

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Hovedprioriteten i Venstres alternative statsbudsjett er miljø- og fattigdomssatsing.- Vi foreslår å bevilge 4 mrd på målrettede miljøtiltak, og 2,5 mrd for å motvirke fattigdom. I tillegg foreslår Venstre et omfattende grønt skatteskifte på 13,3 mrd kroner, som gjør budsjettet grønnere og mer sosialt og samtidig styrker kunnskap, forskning og innovasjon.

Mindre ekspansivt budsjett
– Dette får vi til med mindre oljepengebruk enn regjeringens forslag legger opp til, sier Raja og viser til at Venstres forslag innebærer 3 mrd færre oljekroner.

Det er mye Venstre er enig i det forslaget regjeringen har lagt fram. Flere saker som vi har kjempet for i flere år blir nå en realitet. Bl.a. videreutdanning av lærere, et eget regelråd for næringslivet, styrket forskningsinnsats, økte bevilgninger til jernbane, økning av etableretilskuddet under Innovasjon Norge m.m. Også det viktige arbeidet med effektivisering og forenkling av offentlig sektor gjennom bl.a. nøytral moms og en effektiviseringsreform i offentlig sektor er positivt. Venstre hadde gjerne sett at regjeringen gikk lenger på alle disse områdene, men retningen er rett.

Bedre klimaprofil og bedre sosial profil
Men det er en del områder hvor både Venstre og en rekke andre aktører med rette har vært kritiske til det budsjettforslaget som ble lagt fram 8. oktober:
Det gjelder den samlede klima- og miljøinnsatsen
Det gjelder den samlede sosiale profilen
Det gjelder en manglende vilje til å legge til rette for nyskaping i næringslivet
Og det gjelder at statsbudsjettet er i overkant ekspansivt og bruker rekordmye oljepenger

Konkrte saker i venstres alternative statsbudsjett som er av stor betydning i Akershus er blant annet

•Dobling av belønningsordningen for kollektivtransport. = 280 mill. mer til Oslo/Akershus
•Videreføring av framtidens byer, Bærum (Samlet 10 mill. til samarbeidsprosjekt mellom de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene — og gjøre byene bedre å bo i.)
•Sørumsand, Rånåfoss og Skarnes stasjoner (innenfor en samlet jernbaneramme på 240 mill.)
•Fetsund Lenser, Fet (samlet 9,6 mill. til 14 tekniske og industrielle kulturminner)
•Romeriksløftet, folkehelseinitiativ i regi av 6 kommuner på Øvre Romerike (2,5 mill.)
•Vitenparken — Campus Ås (5 mill.)
•Bioforsk, Ås og norsk institutt for skog og landskap (Samlet styrking av Bioforsk, NILF og norsk institutt for skog og landskap med 30 mill).
•Planleggingsmidler Fornebubanen og Ahus-banen (35 mill.)

Les mer om Venstre alterantive statsbudsjett og last ned hele dokumetnet her: https://www.venstre.no/artikkel/55679/

Saker i lokale medier om Venstres alternative statsbudsjett:
Tiskudd til Vitenparken, i Østlandets blad og Ås Avis

Planleggingsmidler til Fornebubanen og Ahusbanen

Videreføring av fremtidens byer
Dobling av belønningsordningen for kollektivtrafikk

Styrking av forskningsinstituttene på Ås

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**