Berge Flatabø, Ophaug, Ferskaug og Dørum til valg for Oslo Venstre

På nominsasjonsmøtet i Oslo Venstre 14. november 2014 ble Toril Berge Flatabø, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Odd Einar Dørum valgt på 3. — 6. plass på listen til bystyrevalget 2015. Alle sitter i bystyret i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– Det er en utrolig spennende jobb å få være med å styre utviklingen i byen i en grønn og liberal retning, sier gruppeleder Toril Berge Flatabø. Hun er nestleder i Helse- og sosialkomiteen i Oslo, og vil jobbe videre i neste periode for å sikre at alle i byen opplever raushet og toleranse.

Toril Berge på Torgdebatt Linderudsenter valg2011

Foto: Carl Johan Støylen

– Oslo skal være en by for alle. Det innebærer at alle som har behov for hjelp og støtte fra det offentlige skal få det, på en måte som er tilpasset hver enkelt borger, sier Berge Flatabø. Hun trekker frem en anstendig rusomsorg som en av Venstres viktigste saker i Oslo.

Espen Ophaug er nestleder i Byutviklingskomiteen og leder av Oslo Venstre. Han vil bidra til å utvikle byen i en retning som gjør den stadig bedre å bo i.

Espen Ophaug

Foto: Hans Andreas Starheim

– I en by som vokser er det helt avgjørende at vi planlegger slik at veksten ikke går på bekostning på kvalitetene i byen. Fortetting må skje der kollektivtilbudet er best, og vi må bevare parker, grøntområder og markagrensen slik at Oslo fortsatt er en by som alle de som er glade i naturen kan trives i, sier Ophaug.

Julianne Ferskaug er Venstres representant i kultur- og utdanningskomiteen. Oppvekst vil være et helt sentralt tema for Venstre i valgkampen og neste periode.

Julianne Ferskaug

Foto: privat foto

– Oslo har landets beste skole, og vi ser at stadig flere foreldre velger å bli boende i byen. Det gjør at vi må fortsette satsningen på kvaliteten i skolen og barnehagene i årene som kommer, sier Ferskaug.

Odd Einar Dørum sitter i samferdsel- og miljøkomiteen, og har jobbet med kollektiv store deler av sitt politiske liv.

Odd Einar Dørum

Foto: Marius Nyheim

– Jeg vil bidra til at byens kollektivtilbud utvikles i takt med befolkningsveksten, og at det kommer på plass penger til de viktige prosjektene byen må gjennomføre. Fornebubanen, Ahusbanen, ny sentrumstunnel og nye trikker vil gi kollektivtransporten i Oslo et enda større løft, på toppen av den omfattende satsningen Venstre allerede har stått bak, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**