Guri Melby er Oslo Venstres toppkandidat

Nominasjonsmøtet i Oslo Venstre valgte 15. november Guri Melby som toppkandidat til bystyrevalget i 2015. — Jeg vil takke partiet for tilliten til å fortsette kampen for en grønn og åpen by som skal gå foran i å løse globale klimaproblemer, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Guri Melby er i dag byråd for miljø- og samferdsel i Oslo. Som byråd er hun ansvarlig for å planlegge og gjennomføre store investeringer i kollektivtilbudet i Oslo, som Fornebubanen, Lørenbanen og anskaffelse av nye, moderne trikker.

– Kollektivtilbudet er det viktigste miljøtiltaket vi har i Oslo. Skal vi nå målet om å redusere klimautslipp med 50 % innen 2030, er det helt avgjørende at det er enkelt og attraktivt å velge kollektiv, sykkel og gange fremfor bil i byen. Venstre har i bystyret og i byrådet sørget for en historisk satsning på kollektiv i Oslo de siste ti årene, og jeg er svært motivert for å fortsette dette arbeidet som er så viktig for vår alles fremtid, sier Melby. Hun understreker også at miljøsatsningen i Oslo både handler om mange små og store tiltak som skal gjøre at Oslo skal være blant de grønneste og mest naturnære hovedstedene i verden.

Guri Melby

Foto: Sveinung Bråthen

– Miljø handler om utslipp, men det handler også om at folk har tilgang på natur, grønne lunger og ren luft. Venstre skal forsvare markagrensen mot alle de som vil bygge byen utover, stå for en byutvikling som fortetter der kollektivtilbudet er best, og bevarer og videreutvikler byens blågrønne struktur, med parker, grøntområder og fjorden som avgjørende kvaliteter i folks liv, sier Melby.

Melby er utdannet lærer, og brenner også for en skolepolitikk som sørger for at alle elever får undervisning som er tilpasset deres evner og behov.

– Kunnskapspolitikken er en kjerne i Venstre visjon for Oslo. Oslo skal være en by hvor alle får mulighet til å realisere sitt potensiale. Det krever målrettet innsats rettet mot de som trenger det fra barnehage gjennom skoleløpet og helt frem til yrkeslivet. Venstre vil satse på lavterskeltilbudene som gjør det mulig for flere å lykkes, som skolehelsetjenesten, rådgivningstjenesten og et systematisk arbeid for å gjøre overgangen mellom skole og arbeidsliv så smidig som mulig, sier Melby. Hun understreker at Oslo har landets beste skole, og også har langt bedre resultater for sosial mobilitet i skolen enn andre fylker. Likevel mener Melby det er mer som kan gjøres.

– Lærerene er den viktigste enkeltfaktoren for å skape en skole i verdensklasse. Oslo har gjennomført en satsning på videre- og etterutdanning som nå har blitt en modell for den nasjonale kunnskapssatsningen. Vi må sørge for at Osloskolen fortsatt har de beste lærerne, gjennom aktive rekrutteringstiltak, satsning på skoler med spesielle behov og ikke minst ved å la lærerne være lærere, med høyt faglig og pedagogisk nivå, sier Melby.

– Jeg er utrolig heldig som får være med på et lag som gjennom mange år har bidratt til å gjøre Oslo til en bedre by å leve i for alle. Venstre har spilt en avgjørende rolle i Oslo-politikken gjennom mange år, og Venstres grønne og liberale politikk har vært premisset for utviklingen i byen. Jeg tror det er veldig mange som er like glade i Oslo som jeg har blitt, og er både stolt og ydmyk over muligheten Venstre gir meg til å fortsette arbeidet med å gjøre Oslo til by det er attraktivt å bo og leve i. Jeg håper byens borgere vil gi Venstre fornyet tillit til å styre byen i en miljøvennlig, kunnskapsbasert og fremtidsrettet retning, avslutter Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**