Melby og Bjercke topper Venstres liste

Nominasjonsmøtet i Oslo Venstre har i dag valgt sine bystyrekandidater til valget 2015. Guri Melby og Hallstein Bjercke ble valgt som toppkandidater til bystyrevalget i 2015. — Jeg vil takke partiet for tilliten til å fortsette kampen for en grønn og åpen by som skal gå foran i å løse globale klimaproblemer, sier førstekandidat Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Guri Melby er i dag byråd for miljø- og samferdsel i Oslo. Som byråd er hun ansvarlig for å planlegge og gjennomføre store investeringer i kollektivtilbudet i Oslo, som Fornebubanen, Lørenbanen og anskaffelse av nye, moderne trikker.

Guri Melby

Foto: Sveinung Bråthen

– Kollektivtilbudet er det viktigste miljøtiltaket vi har i Oslo. Skal vi nå målet om å redusere klimautslipp med 50 % innen 2030, er det helt avgjørende at det er enkelt og attraktivt å velge kollektiv, sykkel og gange fremfor bil i byen, sier den nyvalgte førstekandidaten.

– Miljø handler også om at folk skal ha tilgang på natur, grønne lunger og ren luft. Venstre skal forsvare markagrensen mot alle de som vil bygge byen utover, stå for en byutvikling som fortetter der kollektivtilbudet er best, og bevarer og videreutvikler byens blågrønne struktur, med parker, grøntområder og fjorden som avgjørende kvaliteter i folks liv, sier Melby.

Melby trekker også frem en skolepolitikk som sørger for at alle elever får undervisning som er tilpasset deres evner og behov.

– Kunnskapspolitikken er en kjerne i Venstre visjon for Oslo. Oslo skal være en by hvor alle får mulighet til å realisere sitt potensiale. Det krever målrettet innsats rettet mot de som trenger det fra barnehage gjennom skoleløpet og helt frem til yrkeslivet, sier Melby.

Hallstein Bjercke fra Østensjø ble valgt til Oslo Venstres andrekandidat. Bjercke har siden 2011 vært byråd for kultur og næring i Oslo. Som byråd har Bjercke blant annet ansvaret for byggingen av det nye Munch-museet og hovedbiblioteket i Bjørvika.

Hallstein Bjercke

Foto: Privat

— Jeg er veldig glad for at Oslo Venstre har gitt meg tillit til å fortsette å jobbe for at Oslo skal være en åpen og inkluderende by med yrende kulturliv, offensiv miljøsatsning og en fremtidsrettet næringspolitikk, sier Bjercke.
– Oslo er en fantastisk by. Vi har ren luft, rent vann, verdens best utdannede befolkning, et svært mangfoldig kulturtilbud, et glimrende kollektivsystem og fornøyde innbyggere som lever lenge og har jobb. Men det er det altfor få som vet. Jeg vil at Oslo skal være talentenes by. Kreative og drivende dyktige folk fra hele verden skal ønske å komme hit. Vi har utrolig mye å by på, men vi trenger å gjøre det kjent, og vi trenger å gjøre det enklere å komme hit, etablere seg her og lykkes her. Derfor ber Oslo Venstre byens borgere om fornyet tillitt til å styre byen i en grønn, fremtidsrettet og kreativ retning, avslutter Bjercke.

Espen Ophaug, Guri Melby, Toril Berge Flatabø og Hallstein Bjercke

Foto: Anne Solsvik

Videre valgte Oslo Venstre leder av bystyregruppen Toril Berge Flatabø på 3. plass og fylkesleder Espen Ophaug på 4. plassen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**