Åpent møte mandag 24.nov

Drøfting av saklista til kommunestyremøtet 26.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Onsdag 26. er det møte i Oppdal kommunestyre. I den anledning er det åpent møte i Oppdal Venstre kl. 19.30 på møterom Vetlvonin for informasjon om og drøfting av saklista. Det er en del reguleringsplaner til behandling i dette møtet, bl.a. arealdelen for 2014-2025.

Vel møtt!

Hilsen

Odd Gunnar
sekretær

PS 100/2014 Tilleggsbevilgninger for lokale lønnsforhandlinger

PS 101/2014 Søknad om utvidelse av skjenkeareal ved Pizza Oppdal

PS 102/2014 Søknad om bevilling for salg og tilvirkning av alkohol

PS 91/2014 Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2025. Høring og offentlig ettersyn av planforslag

PS 92/2014 Områdereguleringsplan Oppdal sentrum – sluttbehandling

PS 93/2014 Forslag til detaljreguleringsplan for utvidelse av Viken masseuttak – sluttbehandling

PS 94/2014 Endring av reguleringsplan for Vangslia (Prestløkkja) – sluttbehandling

PS 95/2014 Endring av bebyggelsesplan for Breesbekken hytteområde, del av gnr/bnr 191/2 – sluttbehandling

PS 96/2014 Endring av reguleringsplan for Stavåløkken Østre Stølen – sluttbehandling

PS 97/2014 Framtidig organisering av Oppdalsmuseet

PS 98/2014 Samarbeidsavtale om drift av legevaktsentral mellom St.Olavs hospital HF og Oppdal kommune

PS 99/2014 Ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi AS – fullmakt til ordføreren

Versjon:5.1.1

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**