Venstre gjorde statsbudsjettet grønnere og varmere

– grønt skatteskifte er i gang

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Statsbudsjettet for 2015 er godt nytt for Hedmark, mener Fylkesleder Sjur Skjævesland. Venstre har fått viktige gjennomslag i det første statsbudsjett i historien som vil redusere utslippene fra transportsektoren i Norge. Selv om våre ambisjoner er enda større, så er et grønt skatteskifte endelig i gang. Venstre øker miljø og klimasatsingene i budsjettet med 1,9 mrd kr.

500 mill kr i påplussing til jernbane er viktig. Da vil vedlikeholdsetterslepet på jernbane reduseres og ikke bare fryses slik H og FrP foreslo, mener han. 100 mill kr ekstra til intercitystrekningene, herunder planlegging, gjør oss i Hedmark optimistiske og nå håper vi at dette vil framskynde dobbeltspor forbi Hamar og videre mot Lillehammer. -Hedmark Venstre vil oppfordre kommuner og privatpersoner til å kjøpe ladbare hybridbiler, dette er interessant i og med at slike biler blir billigere fra 2015. Dette er i praksis distriktenes elbiler, avslutter fylkeslederen.

– Venstre har fått gjennomslag for å reversere kutt til folkehøgskolene og dette er viktig for Hedmark med mange folkehøgskoler, mener fylkespolitiker Erik Ringnes, V. Han gleder seg også over økte basisbevilgninger til høgskolene, som vil komme Høgskolen i Hedmark til gode. Det er viktig for bioteknologistudiet på Høgskolen i Hedmark og studentene der at Venstre fikk til å reversere forslaget om studieavgift for internasjonale studenter, mener Ringnes. Vi fikk i forhandlingene plasset på 60 mill kr til bredbåndsutbygging og det er viktig at Hedmark sikrer seg noen av disse midlene. Et godt kunnskapsbudsjett har blitt bedre med Venstres hjelp.

– Venstre har bidratt til et varmere statsbudsjett, mener nestleder i Hedmark Venstre, Mirjam Engelsjord. Påplussing på kommunebudsjettene og gratis kjernetid i barnehage er god hjelp for familier med lave inntekter. Dette budsjettet er en betydelig innsats for å redusere antallet fattige barn. – Budsjettprosessen på Stortinget er en seier for åpenhet i statsbudsjettforhandlinger og har revitalisert Stortingets rolle som det politiske maktsentrum det skal være i Norge, mener hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**