Venstrepolitiker Gilani mottar pris for arbeid mot ekstremisme og radikalisering

Prisen deles ut av ALDE i Brüssel 10. Desember og går til lokalpolitikere som har gjort seg bemerket i arbeidet for å forebygge ekstremisme og radikalisering blant unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er den europeiske sammenslutningen av liberal-demokratiske partier i Europa, ALDE http://www.aldeparty.eu/en som deler ut en integreringspris til Yousuf Gilani (V) for hans arbeid for å forebygge ekstremisme og radikalisering.

 Yousuf Gilani (V) vinner europeisk pris for sitt arbeid mot radikalisering og ekstremisme.

Yousuf Gilani (V) vinner europeisk pris for sitt arbeid mot radikalisering og ekstremisme.
Foto: Torbjørn Tandberg

Gilani var initiativtaker til og medarrangør av den store demonstrasjonen mot ISIL og Profetens Ummah i Oslo mandag 25. August hvor mer enn 5000 mennesker, deriblant statsministeren, flere toppolitikere og flere religiøse ledere fra ulike religioner og trossamfunn, deltok.

Yousuf Gilani har også over tid vært svært engasjert i bydelsprosjektet Fjell 2020 i Drammen.

– Det er svært hyggelig å få en slik anerkjennelse. Jeg har vært sterkt engasjert i arbeidet med å bygge bro mellom ulike trossamfunn og kulturer. Prisen gir inspirasjon til å bidra videre i arbeidet med å øke den gjensidige respekten og forståelsen mellom ulike kulturer og trossamfunn, sier Yousuf Gilani (V)

– Norge er i dag et land med flerkulturelle trekk. Og nordmenn har i dag ulik kulturell bakgrunn. Dette er verdifullt for oss alle. Men denne verdien får vi ikke gratis. Det krever noe av oss alle. Det krever toleranse og kunnskap om mennesker, religioner og kulturelle tradisjoner.
Det er viktig å stå samlet om viktige felles verdier. Vi må stå sammen skulder ved skulder og prøve å skape et varmere flerkulturelt samfunn, sier Gilani.

– Vi kan alle motarbeide diskriminering, rasisme og hat, og fremme menneskeverd, toleranse og gjensidig respekt i et flerkulturelt fellesskap. I en verden preget av globalisering er vi helt avhenging av å hjelpe hverandre med å bygge broer mellom ulike kulturer og religioner, sier Gilani.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**