Innlegg: – Usaklig kritikk?

Ordfører Einar Madsen (Ap) liker ikke kritikken Per Aage Pleym Christensen rettet mot ham i EUB 25.11. Utviklingen i Eidsvoll har gått i feil retning under Madsen, og han må ta ansvar. Istedenfor skyter han på budbringeren via EUB 27.11. Les Pleym Christensens svar til Madsen i dagens EUB, og her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Usaklig kritikk?

Det er åpenbart at ordfører Einar Madsen (Ap) misliker kritikken jeg fremmet i mitt innlegg "Madsens Eidsvoll" i EUB 25.11. Derfor tyr han i sitt svar "Forventer saklighet" i EUB 27.11 til en metode mennesker med makt har brukt til alle tider; skyt budbringeren så slipper du å diskutere budskapet. Madsen nevner derfor ikke tilstanden innen helse- og eldreomsorgen i Eidsvoll, tilstanden innen skolesektoren, eller i kultursektoren. Forståelig nok.

Madsen tar i sitt innlegg opp igjen diskusjonen om bruddet mellom Ap og SP i 2012. Men Venstre er ikke opptatt av å fordele ansvar for at det rødgrønne samarbeidet efter fem år gikk i oppløsning i 2012. Følgende faktum om Madsens periode gjenstår: Budsjettet for 2012 ble vedtatt av Ap, SP og SV. Budsjettet for 2013 ble vedtatt av Ap og FrP. Budsjettet for 2014 ble vedtatt av Ap, Høyre, FrP, KrF og EDB. Budsjettet for 2015 ser ut til å bli vedtatt av Ap, Høyre og FrP. Hva er usaklig her? Det blir spennende å se hvem Ap skal gå til valg med som hovedmotstandere i 2015? Neppe Høyre og FrP. Det Ap-velgerne sikkert vil vite er om det er det kan finnes noe Ap-politikk i disse forlikene. Det kan kanskje Madsen utdype.

Det er korrekt at det var Handlingsplanen kommunestyrets flertall vedtok i desember 2013 som fenget fylkesmannens interesse, fordi det inneholder underskudd. Da fylkesmannen begynte å se nærmere på budsjettet for 2014 oppdaget han at også dette var gjort opp med underskudd. Dermed ble også budsjettet for 2014 underkjent. Da måtte kommunestyret vedta nytt budsjett. Fylkesmannen anbefalte i møte med partiene å dekke inn underskuddet for 2014 med bruk av disposisjonsfondet. Da kunne de folkevalgte få bedre tid til å se på hvordan driften kunne legges om. Denne løsningen var det kun Venstre som valgte å bruke i kommunestyremøtet 19.mars. De andre partiene valgte å kutte i budsjettet.

I en slik situasjon velger Madsen å angripe Venstres budsjettforslag. KS har utarbeidet et redskap for å beregne inntektsvekst som følge av befolkningsvekst. Formannskapet har fått informasjon om den inntektsberegningen Venstre bruker; Stolp-modellen. Rådmannen skriver i sitt budsjettforslag at denne måten å beregne inntekter på ut fra forventet vekst i folketallet ikke er å anbefale for en så liten kommune som Eidsvoll. Det er ikke slik at fylkesmannen har frarådet Eidsvoll å bruke dette redskapet.

Per Aage Pleym Christensen
Leder Eidsvoll Venstres nominasjonskomite

Innlegget stod på trykk i EUB 08.12 2014, på side 9.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**