Hedmark Venstres fylkesårsmøte

Elverum, 24. – 25. januar 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hedmark Venstre arrangerer fylkesårsmøte 24. – 25.01.2015 på Hotel Central i Elverum.

Utsendinger fra lokallagene i Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Åmot, Engerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Tolga, Løten, Ringsaker, Stange og Hamar har stemmerett, i tillegg til fylkesstyrets medlemmer.

Årsmøtet kan bli rekordstort, i og med at Hedmark Venstre nå har lokallag i de aller fleste kommunene, uttaler en forventningsfull fylkesleder, Sjur Skjævesland. Han legger til at det nå arbeides for fullt med listestilling i de ulike kommunene.

– Vi får besøk fra Venstre sentralt, sannsynligvis en av stortingsrepresentantene våre, og temaet for årsmøtet blir “Grønn vekst”, noe som passer godt i det grønne Hedmark som er landets største jordbruks- og skogbruksfylke.

Nå er det viktig at vi setter alle kluter til for å skape vekst i de grønne næringene. Oljealderen går mot slutten, og av biomasse kan vi lage alt det vi også kan framstille av olje. Den store forskjellen er at bioenergien er ren energi, uttaler Venstres fylkesleder.

Hedmark har kanskje ligget i oljeskyggen, men nå har vi muligheten til å skape et sterkt og variert næringsliv basert på fornybar energi og andre næringer som har utgangspunkt i jord, skog og bioteknologi.

Grønn vekst skal skape arbeidsplasser og utvikling i det framtidige klimanøytrale samfunnet, avslutter Skjævesland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**