Poseavgiften

– Venstre står ved poseavgiften, uttaler fylkesleder i Hedmark, Sjur Skjævesland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


De fleste vil ha fått med seg at avtalen om statsbudsjett inneholder en poseavgift.

Venstre står ved denne avgiften, noe Venstres ledelse gjentatte ganger har uttalt. Nestleder Ola Elvestuen var krystallklar i P2 sitt program Politisk kvarter på radio mandag 24.11. Også de andre avtalepartiene må stå for avgiften, siden de er en del av budsjettforliket.

Venstre og KrF hadde en slik avgift med i sine alternative statsbudsjetter. Likevel er det slik at Venstre ikke prioriterte denne avgiften høyt, nettopp fordi det er usikkert hvilken direkte miljøgevinst den vil ha. Avgiften er dermed først og fremst fiskal, innført for å sikre staten inntekter, uttaler Venstres fylkesleder.

Fremskrittspartiet dro avgiften inn i forhandlingene for å slippe å øke bilavgiftene og drivstoffprisene — noe som kunne hatt en god miljøeffekt fordi folk da ville reist mer kollektivt.

Dermed ble det altså enighet om poseavgiften. Venstre mener at det norske folk har råd til å betale denne (først og fremst fiskale) avgiften. Poseavgiften bidrar blant annet til at noen flere av Venstres ambisiøse klimatiltak kan settes ut i livet, selv om vi naturligvis gjerne skulle fått til enda mer allerede nå. Vi har fått til et begynnende grønt skatteskifte der biodieselavgiften fjernes samtidig som det innføres avgift på fossil gass, avgiftene på hybridbiler reduseres, det bygges flere gang- og sykkelveier, satses mer på jernbane og avgift på innenlands flygning økes — for å nevne noen viktige tiltak. Avgiftsomleggingen vil gjøre at flere velger kollektivt og flere velger miljøvennlige biler.

Disse tiltakene koster penger. Poseavgiften er ett av flere bidrag til å finansiere tidenes grønneste statsbudsjett, avslutter fylkesleder Sjur Skjævesland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**