Satser på barn og ungdom i budsjettet

Røyken Venstre er godt fornøyd med å ha fått gjennomslag for at kommunen skal satse mer på barn og ungdom i det felles budsjettfremlegget med Høyre og Frp. Kommunen får gjennom 2015-budsjettet flere helsesøstre, flere lærlingeplasser og flere stipend til assistenter i barnehagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rebekka Borsch

Foto: privat

-Røyken har for få helsesøstere i skolen, og dette skal vi nå endelig ta tak i, sier Rebekka Borsch, gruppeleder for Røyken Venstre. Sammen med H og Frp har V derfor kommet fremt til å sette av penger til 3 nye stillinger i 2015, og en 4. stilling i 2016. Dette vil, sammen med Røykenhuset, gi et bedre lavterskeltilbud til unge som har behov for hjelp.

For å bedre tilbudet i barnehagene, bevilges det ytterligere 3 stipendier til barnehageassistenter for utdanning slik at det totalt er 5 stipend i 2015.

Røyken tar også et krafttak for å øke antall lærlinger i kommunen. I 2015 skal det tas inn 13 nye lærlinger. Lærlingeplasser er et gode for både den enkelte og for kommunen og sikrer verdifull arbeidskraft ved at vi lærer opp nye arbeidstakere selv. Til sammen får kommunen nå 21 lærlinger, det høyeste tallet noen gang.

– Det er mange gode tiltak i budsjettfremlegget, men spesielt disse tiltakene er vi glade for å ha kommet frem til, sier Rebekka Borsch.

Last ned hele budsjettforslaget fra V, H og Frp her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**