Elleve punkt for et grønnere Oppland fra Brenna og Sarromaa!

Eivind Brenna og Sanna Sarromaa, Venstres representanter på fylkestinget, slår et slag for et grønnere Oppland med denne 11-punktslista.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Elleve punkt for et grønnere Oppland

1. Ladestasjoner for ladebiler ved alle videregående skoler og andre fylkeskommunale bygg
2. Bedre kollektivtrafikk — flere ruter og hyppigere avganger i hele Oppland
3. 20 % lavere billettpris på Opplandstrafikk i alle billettkategorier
4. Opprette et miljøfond (én million hvert år) til målrettet tiltak innen klima og miljø
5. Øke andelen fornybart drivstoff til å utgjøre fem prosent av totalmengden.
6. Oppland fylkeskommune skal skape holdningsendring blant innbyggere, skal være mer synlig og i forkant.
7. Oppland fylkeskommune skal gjør det lettere for innbyggere både å velge miljøvennlig og å handle miljøvennlig.
8. Initiere et pilotprosjekt på produksjon av biogass fra gårdsbasert bioanlegg. Tyskland få det til (med tanke på lønnsomhet).
9. Stimulere til mer bruk av økologisk mat, både produksjon og forbruk. Økologisk matproduksjon er mer skånsomt for jord og omgivelser.
10. Ta i bruk sterkere virkemidler mot biltrafikken i byene der gang- og sykkelveg eller kollektivtransport er et alternativ.
11. Kjøre et pilotprosjekt på busser med biogass.

 Eivind Brenna

Eivind Brenna
Foto: Privat

Sanna Sarromaa

Sanna Sarromaa
Foto: Terje Rønning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**