Fiberkabel helt avgjørende for framtidig bosetting og næringsliv i Hedmark

Venstre fikk flertall for sitt forslag om å etablere retningslinjer for støtte til fiberkabel som åpner for at egeninnsats kan utløse tilskudd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Bredbånd

Tilgang på høyhastighets bredbånd er helt avgjørende for både næringsliv og bosetting framover. Store deler av vårt fylke mangler høyhastighets bredbånd, fordi aktørene i dette markedet ikke finner det lønnsomt å levere fiberkabel til store deler av vårt fylke. Hedmark fylke har ca 30 mill kr i ubrukte, statlige tilskudd som er øremerket bredbånd. Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av disse pengene som legges fram som en egen sak før 1. april 2015. Fylkestinget ber Fylkesrådet vurdere om søkere som stiller opp med egenandel i form av graving eller egne midler, kan utløse tilskuddsmidler.

Ringnes (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**