VEAS – et gullegg i Asker for grønn omstilling

VEAS på Bjerkås i Asker behandler kloakkslam for 600.000 innbyggere i Oslos vestregion.

De gjør en stor og viktig miljøjobb i å holde fjorden ren og resirkulere næringsstoffene i

slammet. VEAS er også Norges største biogassanlegg og produserer over 70 GWh fornybar

energi i året. Venstre i Asker, Bærum, Oslo og Akershus går inn for at denne fornybare

gassen nå skal benyttes til drivstoff for å erstatte diesel i kollektivtrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jonas Vevatne

Foto: Christoffer Biong

Regjeringen, Venstre og KrF har forpliktet seg til å forsterke Klimaforliket og i budsjettforliket ble de i forrige uke enige om avgiftsomlegginger som gjør den fornybare biogassen langt mer konkurransedyktig.

Vi står ovenfor ytterligere satsninger på kollektivtrafikk, men i Regjeringens nylig fremlagte kollektivhandlingsplan er ikke mål om fornybart drivstoff til kollektivtrafikk nevnt med et ord. Av landets 16-17.000 busser er det bare 300 som går på biogass. Resten går i hovedsak på diesel. Til sammenligning er det i Sverige snart 3.000 biogassbusser.

I Oslo og Akershus skal fossile drivstoff fases ut av kollektivtransporten og Ruter har en målsetting om at samtlige av deres kjøretøy skal gå på fornybart drivstoff innen 2020. I vår region sitter vi på et gullegg i form av VEAS som kan gjøre dette mulig. VEAS har i mange år gjort en formidabel jobb for en renere Oslofjord og planlegger nå investeringer på over en milliard i utvidelse og forbedringer. VEAS er Norges største produsent av biogass. Med avgiftsomleggingen er biogass blitt konkurransedyktig og det er tid for å investere i et foredlingsanlegg slik at den kan benyttes til transportformål.

VEAS er Norges største renseanlegg og renser kloakken for ca. 600.000 mennesker i Oslo, Bærum og Asker. I tillegg til å behandle slammet og resirkulere næringsstoffer tilbake til landbruket, er VEAS Norges største produsent av biogass med 78GWh i året. Biogass produsert på slam og matavfall er svært bærekraftig, men gir størst klimaeffekt når energien utnyttes til erstatning for fossil energi. Derfor er omlegging til biogass i transportsektoren av de mest effektive klimatiltakene. Ut over å erstatte fossil energi, vil biogassbusser også redusere lokale utslipp av sot, partikler og NOx, samt redusere motorstøy. På VEAS blir biogassen imidlertid ikke utnyttet optimalt i dag.

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) er i dag et interkommunalt selskap, som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo.

Venstre vil at:
•VEAS skal være en sentral aktør i Asker, Bærum og Oslos omstilling til grønnere lokalsamfunn
•VEAS sine investeringsplaner skal være basert på høye miljø- og klimaambisjoner
•Biogass fra VEAS skal foredles og utnyttes til drivstoff for busser og andre kjøretøy som erstatning for diesel og bensin.
•VEAS må investere i et oppgraderingsanlegg slik at Norges største biogasskilde kan benyttes til transportformål.
Asker Venstre v/ kommunestyrekandidat Jens Måge
Akershus Venstre v/ politisk nestleder Jonas T. Vevatne
Bærum Venstre v/ gruppeleder Ole Andreas Lilloe-Olsen
Oslo Venstre v/ leder Espen Ophaug

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**