Venstre fikk flertall for denne uttalelsen i forbindelse med Hedmark fylkestings uttalelse foran neste års jordbruksforhandlinger ( 2015):

Hedmark fylkesting støtter prosjektet ” Foods of Norway” og håper at prosjektet på sikt kan føre til økt egenproduksjon av formidler. Dette kan føre til mindre import, økt beredskap og mindre avskoging (soya fra Brasil)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Begrunnelsen var følgende:
Norsk Landbrukssamvirke var med på det initiativet som førte til en søknad til Forskningsrådet om å etablere «Senter for forskerdrevet innovasjon» (SFI) innenfor temaet:

Hvordan kan vi bedre utnytte eksisterende fôr? Og hvordan utvikle nye fôrmidler på mer ukonvensjonelt råstoff? Søknaden til Forskningsrådet fikk navnet “Foods of Norway”.

Det å utvikle nye formidler på mer ukonvensjonelt råstoff er kanskje det mest spennende her viktigere,- det vil på sikt kunne redusere importen av formidler og dermed øke bade vår sjølforsyning og beredskap, samt unngå at vi bidrar til avskoging (for å dyrke soya)

Av nye mulige råstoff for formidler nevnes: tang og tare, cellulose og biogass.

Prosjektet vil gå over 8 år med et totalbudsjett på 192 millioner kroner.

Norges forskningsråd finansierer prosjektet med 12 millioner årlig, mens NMBU ( Norges Miljø og Biovitenskapelig universitet) og næringspartnere går inn med 6 millioner kroner hver i egenandeler. Følgende næringspartnere er med:

Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Biomar, AquaGen, Norsvin, Geno, Tine, Nortura, Biomega, Viken skog, Borregård, AMNutrition, Norsk Matraps og Seaweed Energy Solution.

Ringnes (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**