Framkommelighet for bussen har første prioritet på E18

Diskusjonen om elbilene hindrer bussens framkommelighet i kollektivfeltet er en avsporing av debatten mener Venstres gruppeleder i fylkestinget Solveig Schytz. Mandag 15.desember fremmes en interpellasjon i fylkestinget i Akershus hvor hun ber om at lysregulerig av påkjøringsrampene på E18 vest for Oslo vurderes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ruters hydrogenbusser.

Foto: Solveig Schytz

Interpellasjon fra Solveig Schytz (V) om å øke framkommeligheten for buss i kollektivfeltet på E18 vestover

E18 fra Asker til Oslo er Norges mest trafikkerte vei. Det er også den strekningen i Norge som har flest elbiler i kollektivfeltet. Enkelte har tatt til orde for at elbilene i kollektivfeltet kan skape problemer for bussens framkommelighet og at de derfor bør flyttes ut av kollektivfeltet.

Konsekvensene av å flytte elbilene over fra kollektivfeltet til de andre feltene vil imidlertid gi betydelig lenger køer i rushtiden enn i dag, og mer køståing gir også mer forurensing. Skal elbilene også inn i de ordinære feltene, vil utslippene fra alle andre kjøretøy øke med 123 prosent mer CO2, 159 prosent mer forbrenningsstøv og 199 prosent mer NOx (tall fra NAF).
I tillegg til dette blir kostnadene for trafikanter og næringsliv store. Kastes elbilene ut av kollektivfeltet på E18 inn mot Oslo, vil tapet være på to millioner kroner i døgnet.

Venstre er derfor glad for at Oslopakke 3-sekretariatet har igangsatt en utredning av et miljøfelt på strekningen som innebærer at man setter av et felt til i tillegg til kollektivfeltet hvor lav- og nullutslippsbiler, næringstrafikk og de som kjører flere sammen i bilen kan kjøre og slik at resterende biler henvises til det tredje feltet.

Norges Automobilforbund (NAF) har påvist at kapasiteten i kollektivfeltet fortsatter god og at det er påkjøringsrampene der trafikken skal inn på motorveien som skaper problemer med fremkommeligheten i kollektivfeltet. NAF peker også på at for å få bussene frem ved disse flaskehalsene må trafikken reguleres bedre når biler skal inn på motorveien, og at lysregulering vil løse problemet.

Forslag:

Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen og Statens vegvesen går i dialog ved Asker og Bærum kommuner og utreder muligheten for lysregulering av påkjøringsrampene der trafikken skal inn på E18.

Les mer om saken i Budstikka

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**