Vi er i gang!

Budsjettet som Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet ble enige om sikrer fornyet Frognhall og nytt bad i 2017. Faktisk er prosjektet allerede i gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Frognhallen og nye Seiersten bad

Foto: White arkitekter

Det godkjente skisseprosjektet for badeanlegget består av et idrettsbasseng på 25 meter med åtte baner. Stupebrett/-tårn (1 m, 3m og 5m) vil bli integrert i idrettsbassenget. I tillegg til idrettsbassenget vil det bli bygget et terapibasseng, barnebasseng, motstrømskanal, bølgebasseng, boblebad og vannsklie. Sklen er 80 meter lang og har 8 meter fall.

Det vil bli felles inngang med Frognhallen og felles kafeteria/serveringsareal. Prosjekteringen vil starte opp i 2015 og det forventes byggestart i løpet av første halvår 2016. Anlegget skal etter planen stå klart til bruk i løpet av 2017. I byggets 2. etasje på ca. 1100 kvadratmeter vil det bli søkt etablert et treningssenter.

Forberedelsene til å bygge badet er faktisk allerede i gang. Under parkeringsplassen og nye stadion borres det energibrønner som også skal brukes til å varme opp badeanlegget med jordvarme. Som del av grunnarbeidene for stadion vil tomta til badeanlegget snart ryddes og sprenges ut.

Frogns innbyggere kan se frem til et senter for glede og helse.

Se skisseprosjektet her…
Budsjettet for Frogn 2015-2018 kan du lese mer om her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**