Årsmøte for 2014 med mye engasjement og tankefullt innlegg

Hasselbakken, Ivar Knai - Asker Venstre

Årsmøtet i Asker Venstre inneholdt som vanlig gode politiske innlegg og noen historiske tilbakeblikk. Cecilie Enger fortalte om morens politiske engasjement. Både nytt kommunevalgprogram og valgkampplan ble vedtatt. Styret fikk et nytt medlem Kristian Kvam, som blant annet er engasjert i helsepolitiske spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Høytlesning fra boken “Mors gaver”
Cecilie Enger fortalte om boken og morens politiske engasjement i Asker Venstre. Det var et rørende og tankefullt innlegg. Mange av årsmøtets deltakere kjenner Ruth Enger og ga forfatteren ros for å ha tegnet et gjenkjennelig bilde.

Nytt kommunevalgprogram
Forslaget til kommunevalgprogram ble vedtatt. Samtidig fikk styret anledning til å gjøre visse redaksjonelle endringer og tilpasninger i programmet etter at fylkets program er vedtatt.

Politiske uttalelser om AskerPakka og Føykautbyggingen
To politiske uttalelser ble lagt fram. Uttalelsen om Føykautbyggingen ble vedtatt i sin framlagte form, og styret ble oppfordret til å publisere den snarest mulig.

En uttalelse om AskerPakka var det flere kommentarer til og styret ble bedt om å se over den en ekstra gang, for så å publisere den.

Valgkampplanen
Harald Brevig presenterte valgkampplanen med sine strategier. Planen fikk full tilslutning.

Nytt styre
Nytt styre ble valgt, hvorav Kristian Kvam er nytt medlem. Catalina Åker-Furre går ut av styret. Resten av fjorårets styre fortsetter.

Protokollen
Protokoll fra årsmøtet finnes her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**