Lørenskog Venstres Årsmøtet 2015

Det nye styret I Lørenskog Venstre med ressurs personer. Foto: Lørenskog Venstre", Foto: Lørenskog Venstre"

Med hjertet for Venstre – Kombinert årsmøte og medlemsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

22. januar hadde Lørenskog Venstre kombinert årsmøte og medlemsmøte med sentrale temaer for det kommende kommunevalgsprogrammet. Vi fikk besøk av Tirild Eid Barland lederen i Unge Venstre Akerhus og Karl Henrik Engelhart Laache styremedlem i Akershus Venstre til inspirasjon og støtte.

Tiril Eid Barland Lederen i Unge Venstre i Akerhus og Nannestad og Akershus Venstres Karl Henrik Engelhart Laache "Foto: Lørenskog Venstre"
Tiril Eid Barland Lederen i Unge Venstre i Akerhus og Nannestad og Akershus Venstres Karl Henrik Engelhart Laache “Foto: Lørenskog Venstre”

Del 1 – faste årsmøte saker

som valg av referent, revisor, årsmelding, regnskap, budsjett 2015, valg av nytt styre og innkomne saker.

Det nye styret ble:

Leder Monica O. Oseberg
Kasserer: Bjørn Ivar Gran
Styremedlemmer: Torild Jørgensen, Inger Tangen, Varamedlem Per Flatberg
Ressurspersoner: Frode Hofset, Lars Langøy

Del 2 Medlemsmøte
med “Lørenskog saker”

 1. Lørenskogskolen har lavest lærertetthet i Norge. Skal vi fortsette med dette? Skal vi satse på assistent-bruk eller lærere? Skal den enkelte skole selv velge om den vil prioritere assistenter eller lærere.
 2. Det nye styret I Lørenskog Venstre med ressurs personer. Foto: Lørenskog Venstre"
  Det nye styret I Lørenskog Venstre med ressurs personer. Foto: Lørenskog Venstre”

  Østmarka som nasjonalpark, hvorfor og hvordan?

 3. Tilgang til Lørenskogs grøntarealer, til nærfriluftslivet og til marka. Hvordan skal vi sikre dette?
 4. Kommunesammenslåing. Skal LV si ja eller nei til sammenslåing i kommuneprogrammet? Hvem skal vi i så fall slå oss sammen med?
 5. Lørenskog kommune ligger meget høyt når det gjelder idrettsresultater. Skal vi satse like mye på eliteidrett, eller er det andre områder som burde heves?
 6. Gründer i Lørenskog, hva må tilrettelegges, hva skal LV satse på?
 7. Miljøvennlig transport og kommunikasjon, hvordan hindre trafikkinfarkt? Hvordan tilrettelegge optimale, miljøvennlige løsninger?
 8. Andre “brannfakler” som kan engasjere medlemmer/innbyggere?

Romerikes blad Torstein Davidsen skrev den hyggelige og poetisk tittelen “Med hjertet for Venstre” her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**