Godt samarbeidsklima i Hedmark Venstre

– alle årsmøteuttalelsene var enstemmige

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hedmark Venstre står samlet idet vi går inn i en ny lokallagsvalgkamp. På årsmøtet i Elverum 24. – og 25. januar ble alle politiske uttalelser enstemmig vedtatt.

Årsmøtet hadde “Grønn vekst” som tema, og fikk en interessant innledning til temaet fra Karianne Longva i Arena Heidner på Hamar. Prost i Sør-Østerdal, Sevat Lappegard, innledet om “Livskvalitet og lokalsamfunnet”.

Venstres nestleder, Terje Breivik, orienterte om den aktuelle politiske situasjonen og sekretariatsleder i stortingsgruppa, Torild Skogsholm, presenterte planer for valgkampen.

Fylkesleder Sjur Skjævesland konsentrerte seg i sin tale til årsmøtet særlig om ytringsfrihetens ukrenkelighet, klimautfordringene, Venstres innsats for å redusere fattigdom blant barn, styrke sosiale rettigheter for næringsdrivende og for å bidra til at ungdom og andre som strever med det lettere kan komme inn på arbeidslivet.

Av årsmeldinga framgår det at kontakten mellom lokallagene og fylkeslagene er blitt styrket i året som gikk, at det ble en liten vekst i medlemstallet i 2014 og at Venstre nå har lokallag i 18 av fylkets kommuner.

Det er dannet venstrekvinnelag i Hedmark i 2014, og den nyvalgte lederen, Mete Willas, holdt en innledning til den politiske debatten om viktigheten av at flere kvinner blir motivert til politisk innsats. Også Unge Venstres fylkesleder, Hallvard Kvaal, hadde en innledning der han særlig la vekt på videregående utdanning og personvern.

Til å delta under landsmøtet i Tromsø i april ble valgt Mirjam Engelsjord (Stange), Erik Ringnes (Stange), Stig Vaagan (Hamar), Stein Hoset (Alvdal), Kristian Botten Pedersen (Åsnes), Hallvard Kvaal (Stange) og Gun Elisabet Norstrøm (Elverum), med Christian Fredrik Steenland (Tynset), Matilde Monsen (Hamar), Sverre Oskar Øverby (Stor-Elvdal), Hilde Sørli (Eidskog), Svein Gjelten Bakken (Tolga), Benedicte Røvik (Hamar) og Caspar Schärer (Tynset) som varautsendinger.

Fylkesleder Sjur Skjævesland (Hamar) og Inger Noer (Kongsvinger) deltar som medlemmer av landsstyret.

Hedmark Venstres miljøpris gikk dette året til Norsk Skogmuseum på Elverum.

Etter en prioriteringsdebatt ble politiske uttalelser om helsearkivutdanning på Tynset, opprettholdelse av akuttkirurgi ved lokalsykehusene, et landbruk for framtida og nei til utredning av jernbane i strandsona på Hamar enstemmig vedtatt.

Elverum Venstre stod som praktisk arrangør av årsmøtet og hadde lagt opp et flott program som omfattet flere kulturinnslag fra unge kunstnere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**