Årsmøte i Oppdal Venstre

Rekordstor oppslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oppdal Venstre

21. januar kl. 21:37

Oppdal Venstre avholdt årsmøte på Grøseth kafeteria mandag 19.1. med 19 medlemmer tilstede.

Nominasjonsnemda sitt forslag til valgliste ble vedtatt. Gerd-Mette, Trygve og Henrik på de tre øverste plassene. De to første kumulert.

Styret i Oppdal Venstre etter gjenvalg av leder og to nye styremedlemmer. Takk til Liv Lyssandtræ og Solfrid Mjøen som går ut av styret etter 2 år. Etter årsmøtet består styret av: Gerd-Mette Vatne Drabløs, leder. Øvrige i styret er Trygve Sande, Bjørg Golten Sneve (gj.v.), Henrik Ottersen (ny) og Odd Gunnar Jære Hoel. Vara: Eirik Lien (gj.v.) og Ingrid Husdal Dørum (ny).

Rapport fra Formannskapet og Kommunestyret v/Gerd-Mette og Trygve.

Årsregnskap godkjent.

4 utsendinger til Fylkesårsmøte i Trondheim 6.-7. febr. Gerd-Mette V. Drabløs, Sjur Vammervold, Bjørg Golten Sneve og Henrik Ottersen. Vara: Iver Vammervold og Ingrid Mellem.

Styret skal vedta virksomhetsplan for 2015.

Styret og valgprogramnemnd legger fram program i maimøte som Elin og Simen Bretten er vertskap for.

Takk til Odd Gunnar, Ingrid, Solfrid, Bjørg, Tore, Liv, Inger-Lise, Anders, Trygve, Henrik, Sjur, Elin, Else, Margrethe, Hans, Kyrre, Eirik, Bente og Gerd-Mette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**