Velkommen til fylkesårsmøte 2015

Årsmøte i Oppland Venstre for 2015 finner sted på Thorbjørnrud hotell på Hadeland lørdag 14. og søndag 15. februar. Møtestart vil bli kl 11.00 på lørdag og avsluttes med lunsj på søndag. Tema for fylkesårsmøtet er “Det grønne skiftet skjer lokalt – Jernbane og miljø”. Oppland Venstre topper laget med besøk av Venstres leder Trine Skei Grande, stortingsrepresentant Ketil Kjenseth, og nyvalgt leder i Oppland Venstre, Roger Granum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser var 1. februar. Det vil ikke bli tatt inn nye forslag i møtet. Redaksjonsnemnd vil ut fra innkomne forslag forberede forslag til uttalelser til møtestart. Disse vil bli diskutert i møtet, og det blir anledning til å foreslå endringer, samt å fremme sitt innsendte forslag på nytt dersom dette ikke er kommet med i redaksjonsnemndas forslag. Sendes til epost: hans.gamst(a)www.venstre.no. Forslag bør leveres mest mulig ferdig, ca. ½ A4-side.

Fylkesårsmøtet vil få presentert et utkast til fylkestingsvalgsprogram for Oppland Venstre 2015-2019 og programkomitén ønsker innspill rundt problemstillingene i utkastet. Utkastet vil bli publisert under.

Roger Granum

Roger Granum
Foto: Ellen Espelund

Fylkesårsmøtet 2015 vil velge personer til ny valgkomité og landsmøteutsendinger.

Oversikt over antall utsendinger som lokallagene har til årsmøtet og fullmaktskjema er sendt ut til lokallagene. Fullmaktskjema legges også ut nedenunder. Dette skal innleveres på årsmøtet.

Øvrige årsmøtepapirer vil bli publisert her på Oppland Venstres hjemmeside etter hvert som de blir klare.

Årsmøtedelegatene velges av lokallagene. Deltagelse på årsmøtet koster 1000 kroner pr. deltager (faktureres i etterkant), uavhengig av om delegatene overnatter eller ikke. Prisen dekker også lunsj og middag. Prisene er subsidiert av fylkeslaget.

Merkostnader for bestilt overnatting som ikke benyttes faktureres lokallagene i etterkant.

Påmeldingsfrist for delegater til årsmøtet var 1. februar. Påmelding til hans.gamst(a)www.venstre.no.
Ta kontakt ved forsinket påmelding.

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Karin S. Frøyd

Ketil Kjenseth

Ketil Kjenseth
Foto: Cathrine Dokken

Årsmøtepapirer (suppleres)

Møtebok årsmøte 2015 (oppdatert m/uttalelser)
Program og saksliste
Fullmaktskjema (tas med til årsmøtet)
Antall årsmøteutsendinger lokallagene
Regnskap 2014
Årsmøteprotokoll 2014
Fylkesstyrets årsmelding 2014 (utkast)
Fylkestingets årsmelding 2014
Valgkomiteens innstilling – landsmøtedelegater

Grønn vekst (innspill til Venstres Landsmøte 2015)
Fylkesvalgsprogram 2015-2019 (utkast)

Årsmøteuttalelser (forslag)

• Tatt inn i møtebok

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**