Uttalelse: Buskerud Venstre går mot lokale tiggeforbud

Det har nylig blitt kjent at det ikke vil bli innført et nasjonalt forbud mot tigging, etter at Senterpartiet trakk sin støtte til forslaget som justisdepartementet sendte på høring. Buskerud Venstre vil oppfordre Senterpartiet til å revurdere sin holdning også i spørsmålet om lokalt tiggeforbud, og støtte Venstres forslag om å oppheve adgangen til å innføre lokale tiggeforbud på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Tigger

Foto: Microsoft

Den rødgrønne regjeringen innførte imidlertid en lovhjemmel som gjorde det mulig for kommuner å vedta lokale forbud mot tigging i politivedtektene. Den nåværende regjeringen har utvidet denne muligheten, med støtte fra Senterpartiet. Buskerud Venstre vil oppfordre Senterpartiet til å revurdere sin holdning også i dette spørsmålet, og støtte Venstres forslag om å oppheve adgangen til å innføre lokale tiggeforbud på Stortinget.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad begrunnet partiets beslutning om å gå mot et nasjonalt tiggeforbud med at høringsnotatet fra justisdepartementet viste at dagens lovverk er et godt virkemiddel for å motvirke menneskehandel og annen kriminalitet. Buskerud Venstre deler denne vurderingen, og mener at dette er gyldig både når det gjelder nasjonale og kommunale forbud mot tigging.

Et forbud mot tigging — det være seg nasjonalt eller kommunalt — vil ikke løse fattigdomsutfordringene, verken i Norge eller i Europa. Sosiale problemer må løses med sosiale verktøy og sosiale tiltak, ikke gjennom straff og forbud. På lang sikt må vi jobbe internasjonalt for å løse utfordringer med tigging og fattigdom. På kort sikt må vi sikre et minimum av menneskeverd og humanitet gjennom praktiske tiltak.

Buskerud Venstre vil:
Oppheve adgangen til å forby tigging i kommuner gjennom politivedtektene
Ha gode sosiale ordninger og praktiske tiltak for å sikre et minimum av menneskeverd og humanitet for mennesker som tigger
Arbeide internasjonalt for å løse utfordringer med tigging og fattigdom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**