Venstre og distriktspolitikken

Den blåblå regjeringen har ikke vært noen suksess i distriktsnorge dersom man skal dømme etter meningsmålingene. En av grunnene er at man ikke ser noen plan for å utvikling av distriktene. Uten en slik plan opplever vi i stedet en avvikling av distriktsarbeidsplasser, sier Fylkesordførerkandidat Eivind Branna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det kan se ut som at statlige etater bruker innsparingspålegg til å sentralisere virksomheter. Fortsetter denne trenden samtidig som tyngdekraften av etableringer sentralt får fortsette får vi en problemskapende vekst i hovedstaden samtidig som distriktene utarmes.

Det er for mange av effektiviseringstiltakene som ender med at man sentraliserer tilbudene og arbeidsplassene. Lista er lang over sentraliseringsforslagene fra statlige etater: NRK, politiet, asylmottak som legges ned samtidig som kapasiteten økes sentralt, skatteetaten, fengselsvesen mm.

Regjeringens retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser har ikke lenger med at man skal unngå å konsentrere arbeidsplassene til de største byområdene i fylket eller landsdelen. Dermed er det på Østlandet fritt fram til å flytte statlige virksomheter som nå er desentralisert til Hamar, Gardermoen eller Oslo. Dette må Venstre kreve å få snudd.

Venstres Landsstyre vedtok i 2010 et distriktspolitisk handlingsprogram. Der står det bl a: «Venstre mener at Norge trenger både en strukturreform og en demokratireform for å motvirke en stadig økende sentralisering og for å fordele makt og ressurser bedre».

Mens vi venter på kommunereformen benytter regjeringen og statsetatene muligheten til å gjennomføre en strukturreform stikk motsatt det Venstre ønsker og vil i vedtaket fra 2010.

Venstre må kreve økt fokus på å ta hele landet i bruk.

Alle nye statlige etableringer skal skje utenfor storbyene.
Det skal lages en plan for utflytting av eksisterende statlige arbeidsplasser.
Høyskoler og universiteter premieres for å flytte virksomheten ut av pressområdene.
Forskningsmiljøer premieres for å flytte ut av pressområdene.
Planlagt medisinsk behandling flyttes ut av pressområdene.
Det skal unngås å plassere flere statlige arbeidsplasser i de største byene i landsdelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**