Utsendingen av lengeværende asylbarn fortsetter

Oppland Venstre er svært misfornøyd med justisministerens håndtering og oppfølging av avtalen om asylbarna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Asylbarn

Foto: ukjent

Venstre har over lang tid kjempet for en mer liberal flyktningpolitikk generelt og for lengeværende asylbarn spesielt. Venstre ønsket en annen flyktningpolitikk enn den de rød-grønne i regjering førte. Dette fikk vi gjennomslag for i avtalen mellom regjeringen, Venstre og Krf. Vi fikk en ny og bedre politikk for asylbarna.
Oppland Venstre mener at den nye politikken har fått en alt for trang fødsel. Det er en svært alvorlig situasjon. Oppland Venstre er svært misfornøyd med justisministerens håndtering og oppfølging av asylbarnsaken.

Justisministeren har satt seg i en alvorlig situasjon. Asylbarna som er sendt ut er likevel den tapende part og er i en betydelig mer alvorlig situasjon. Oppland Venstre er mest bekymret for barna som alt er sendt ut, og ber Stortinget ta grep som gjør det mulig å hente tilbake barn med primærtilknytning til landet vårt.

Vi må snarest få klarlagt hvor mange barn som er returnert som kunne fått oppholdstillatelse. Det er vi som lokalpolitikere som møter familiene og barna som savner en utsendt venn. Oppland Venstre ber stortinget følge opp at den inngåtte avtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre blir iverksatt umiddelbart.

Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**