Bildelingsordning – fra bileier til bilbruker

Fra bileier til bilbruker. , "Foto: Lørenskog Venstre"
Fra bileier til bilbruker. "Foto: Lørenskog Venstre"
Fra bileier til bilbruker. “Foto: Lørenskog Venstre”

11.februar fikk Torild Jørgensen fra Lørenskog Venstre flertall i kommunestyret for sitt endringsforslag til “Kommuneplanen 2015-2026”:

Del 3, § 10 Parkering, pkt. 10.2 Øvrige områder tillegg til parkeringsnormen:
“Bildeling/bilpool skal vurderes i reguleringsplaner slik at
p-plasser for bildeling sikres i sentrumsområdet”.

“Hvorfor ønsker Venstre en bilordning?”

Fremtidsrettede transportløsninger, tilpasset unge menneskers behov, blir viktig om vi skal klare målet om 40 % reduksjon i utslipp av klimagasser til 2030. Det skal prioriteres å legge forholdene til rette med å avsette areal for «bildelingsordning» ved fremtidige byggeprosjekter.

Areal eller det å ha plasser avsatt til parkering av bildelingss biler er en kritisk faktor. Dette har Venstre nå fått det inn i kommuneplanen, slik at det blir vurdert for sentrumsområder.

Unge idag sliter med å komme inn på boligmarkedet, det er dyrt! I tillegg trenger mange bil for å komme seg rundt. Med bildelingsordning trenger man ikke låne penger til bilkjøp. Bor man nært kollektivknutepunkter er man ikke så avhengig av bil. Tett boligutbygging med bildelingsordninger, vil gi en ytterligere kvalitet for beboere i området.

En bildelingsordning kan også erstatte en familiebil nr. 2, den passer for de som kjører lite og for de som har behov for forskjellige biltyper. Lavutslippsbiler vil sikre mindre miljøbelastninger, og de som er med i slike ordninger benytter bil mindre enn de som eier bil selv. Da tenker man gjerne at «bilen står jo der allikevel».

“Venstre vil at
kommunen bidrar med tilrettelegging,

utbyggere setter av plass og
næringslivet blir med i et samarbeide om
en bildelingsordning”

Bildeling er et alternativ til å eie bil. Det er nå blitt flere og flere ordninger hvor man eier biler sammen, eller leier ved behov. Ved bildeling er det en stiftelse, sammenslutning, firma eller bilutleie som eier bilene. Vanligvis er det er det en inngangssum for å være medlem, og så betaler man en sum hver gang man låner en bil. I en bilpool vil man tilstrebe å ha biler plassert ut i områder, slik at det aldri er lang vei for å hente ut en bil. I Lørenskog for eksempel, ville det være hensiktsmessig å ha biler plassert i tette boområder som Vestparken ved Triaden, ved Metro, Ødegården, Fjellhamar o.l. Det er utviklet gode tekniske løsninger som gjør at man kan bestille bil per telefon, man kan få en kode for å låse opp bilen, og så kan man kjøre.

“Et samarbeide med næringsliv som benytter bilen på hverdag/dagtid, kan gi god utnyttelse av en bilpark på ettermiddag og i helger.”

For at ordningen komme i drift må det etableres et bildelingsselskap. Her kan man friste et eksisterende selskap til å etablere seg, eller det må etableres et nytt. Lørenskog må være kreative og på tilbudssiden. Kanskje kan kommunen bruke biler på dagtid? Dette vil sikre en grunninntekt i ordningen, noe som særlig er viktig i en startfase.

“Utviklingen fremover blir
fra bileier til bilbruker”

Bildelingsordninger brer om seg i Europa. I urbane størk med stor befokningsvekst og lite plass er betalingsviljen for fast bil og en dyr parkeringplass nedadgående. Lørenskog vokser som resten av regionen, og år etter år ser vi at biltrafikken øker og køene vokser. Venstre vil ha bedre kollektivtilbud for å løse dette. Av og til trenger imidlertid mange også bil, og i Norge gjør bilkjøp et hardt inngrep i lommeboka. Med bildelingsordning slipper man å betale dyrt for egen bil, og man betaler billig leie når man bruker bilen.

Les mer om Bilkollektivet SA i Oslo, Tromsø, Kristiansand og Stavanger. De har idag (pr. juni-15) mer enn 3200 husstander og bedrifter som medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**