Stortingshøring om lokaltog

Foto: Venstre

Tog bør være den mest attraktive måten å reise på for flere enn i dag, både på korte og lange reiser. Venstre fremmet i januar et forslag på Stortinget om styrking av lokaltogtilbudet. Akershus fylkeskommune skal nå på høring i transportkomiteen og fortelle de sentrale politikerne hva som er viktigst for vår region.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Venstre har som mål at toget skal være det foretrukne alternativet for reiser til og mellom de store byene i hele Skandinavia. Det første vi må gjøre er å utnytte bedre de mulighetene som ligger der, eller som det trengs små investeringer til å få til, sa Abid Raja i forbindelse med at forslaget ble fremmet. Nå ser han frem til å høre mer om hvilke tiltak som kan innføres for å gi raske kapasitetsforbedringer i Akershus.

Kollektivsatsningen er ofte drevet frem av lokalpolitikere, som vet hvilke transportbehov folk har. Derfor har vi kalt inn til denne høringen, for å lære mer om hvor tilbudet bør utvides, sier Raja. Han får støtte av Akershus Venstres Solveig Schytz.

– Vi har merket oss at samferdselsministeren i sine kommentarer til forslaget peker på behovet for flere oppstillingsplasser for tog på Østlandet. Det vil blant annet gjøre at vi kan bruke lengre togsett og få til flere avganger på linjene vi allerede har, sier Schytz. Hun understreker at det er et stort vekstpotensiale for kollektivreiser mellom de store byene.

Det vi trenger er å bygge ut et moderne jernbanetilbud fra Oslo til Halden, Hønefoss, Skien og Lillehammer. Det handler både om store, langsiktige investeringer, og mindre tiltak som kan gjennomføres raskt. Det viktige er at tilbudet blir så bra at folk velger å la bilen stå, sier Schytz. Hun er glad for at det ser ut til at Venstres forslag kan samle et flertall på stortinget.

Når samferdselsministeren er så tydelig i sin støtte til forslaget, er det veldig positivt for togtilbudet i Akershus. Vi forutsetter at fylkesordføreren benytter anledningen til å overbevise stortingspolitikerne om hvor viktig jernbanesatsningen er for fylket vårt, og at vi kan få på plass mange forbedringer i årene som kommer, avslutter Schytz.

Forslaget som er fremmet av Venstre innebærer en rekke tiltak med stor betydning for lokaltogtrafikken i Akershus.

Venstre vil blant annet:

  • Planlegge for høyhastighetstog mot Stockholm og Gøteborg/København
  • Utbedre østre linje for å øke lokaltrafikken
  • Sørge for at lokaltog til Indre Østfold kan bruke Follobanen
  • Sørge for at lokaltog til Spikkestad kan bruke Askerbanen
  • Sørge for bedre fremkommelighet for tog gjennom Oslo (bl.a. med ny tunnel)
  • Utrede muligheten for toetasjerstog på Gjøvikbanen og Østfoldbanens østre linje
  • Legge til rette for timesavganger til Gjøvik
  • Planlegge for lokaltrafikk mellom Hokksund og Årnes (bl.a. med utbygging av dobbeltspor og krysningsspor)
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**